Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Czy zamówienia obronne są martwe? (cz. 1)

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Jacek Szmalenberg
Autor: Rys. B. Brosz

Po prawie trzech latach od nowelizacji pzp implementującej zapisy dyrektywy 2009/81/WE można śmiało stwierdzić, że system zamówień publicznych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności jest bardzo rzadko wykorzystywany.

Przed podjęciem próby udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy zamówienia obronne są martwe?”, należy zarysować trudny do zdefiniowania obszar bezpieczeństwa i obronności. Ważnym aspektem jest również prawidłowe wskazanie zapisów pzp, mających wpływ na obszar bezpieczeństwa i obronności oraz jego uczestników.

Obecnie w systemie zamówień publicznych istnieje odrębny reżim udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (dalej: dziedzina OiB). W rozdziale 4a działu III pzp uregulowano przede wszystkim nabywanie sprzętu wojskowego. W pzp wskazano również inne elementy, pośrednio związane z obszarem zamówień publicznych w dziedzinie OiB:

 

  • art. 2 i art. 131a pzp, gdzie określa się m.in. definicje: sprzętu wojskowego, sytuacji kryzysowej, zakupów cywilnych oraz newralgicznych dostaw usług i robót budowlanych;
  • art. 4 pkt 5, art. 4 pkt 5b, art. 4b ust. 1 oraz art. 4c, które odwołują się do istotnego interesu bezpieczeństwa państwa oraz ochrony bezpieczeństwa publicznego.

 

Z analizy wskazanych przepisów wynika, że zamówienia w dziedzinie OiB należy rozpatrywać w zakresie zamówień obronnych lub zamówień wojskowych. W innym ujęciu można mówić o zamówieniach w dziedzinie bezpieczeństwa lub w dziedzinie obronności.

Mylne byłoby twierdzenie, że uczestnikami systemu zamówień w dziedzinie OiB są tylko siły zbrojne RP. Rozpatrując znaczenie pojęciowe obszaru OiB, należy szukać jego źródeł w strategii bezpieczeństwa narodowego RP z 2014 r., strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 oraz w tzw. Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP. W przytoczonych opracowaniach usystematyzowano zakres pojęciowy dotyczący bezpieczeństwa państwa. Wyodrębniono trzy główne grupy zadań bezpieczeństwa:

 

  • obronność (bezpieczeństwo militarne, obrona narodowa);
  • ochrona (bezpieczeństwo cywilne, niemilitarne, ochrona ludności, ochrona zasobów państwa, ochrona infrastruktury państwa, ochrona struktur państwa) – inaczej określana jako bezpieczeństwo i porządek publiczny;
  • bezpieczeństwo ekonomiczno-kulturowe.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne