Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Czy zamówienia obronne są martwe? (cz. 1)

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Jacek Szmalenberg
Autor: Rys. B. Brosz

Po prawie trzech latach od nowelizacji pzp implementującej zapisy dyrektywy 2009/81/WE można śmiało stwierdzić, że system zamówień publicznych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności jest bardzo rzadko wykorzystywany.

Przed podjęciem próby udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy zamówienia obronne są martwe?”, należy zarysować trudny do zdefiniowania obszar bezpieczeństwa i obronności. Ważnym aspektem jest również prawidłowe wskazanie zapisów pzp, mających wpływ na obszar bezpieczeństwa i obronności oraz jego uczestników.

Obecnie w systemie zamówień publicznych istnieje odrębny reżim udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (dalej: dziedzina OiB). W rozdziale 4a działu III pzp uregulowano przede wszystkim nabywanie sprzętu wojskowego. W pzp wskazano również inne elementy, pośrednio związane z obszarem zamówień publicznych w dziedzinie OiB:

 

  • art. 2 i art. 131a pzp, gdzie określa się m.in. definicje: sprzętu wojskowego, sytuacji kryzysowej, zakupów cywilnych oraz newralgicznych dostaw usług i robót budowlanych;
  • art. 4 pkt 5, art. 4 pkt 5b, art. 4b ust. 1 oraz art. 4c, które odwołują się do istotnego interesu bezpieczeństwa państwa oraz ochrony bezpieczeństwa publicznego.

 

Z analizy wskazanych przepisów wynika, że zamówienia w dziedzinie OiB należy rozpatrywać w zakresie zamówień obronnych lub zamówień wojskowych. W innym ujęciu można mówić o zamówieniach w dziedzinie bezpieczeństwa lub w dziedzinie obronności.

Mylne byłoby twierdzenie, że uczestnikami systemu zamówień w dziedzinie OiB są tylko siły zbrojne RP. Rozpatrując znaczenie pojęciowe obszaru OiB, należy szukać jego źródeł w strategii bezpieczeństwa narodowego RP z 2014 r., strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 oraz w tzw. Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP. W przytoczonych opracowaniach usystematyzowano zakres pojęciowy dotyczący bezpieczeństwa państwa. Wyodrębniono trzy główne grupy zadań bezpieczeństwa:

 

  • obronność (bezpieczeństwo militarne, obrona narodowa);
  • ochrona (bezpieczeństwo cywilne, niemilitarne, ochrona ludności, ochrona zasobów państwa, ochrona infrastruktury państwa, ochrona struktur państwa) – inaczej określana jako bezpieczeństwo i porządek publiczny;
  • bezpieczeństwo ekonomiczno-kulturowe.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne