Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Michał Zastrzeżyński

Inwestycje mające na celu termomodernizację obiektu mogą być zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub przy rozdzieleniu prac budowlanych od zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Wiele obiektów będących w dyspozycji lub władaniu podmiotu sektora publicznego wymaga modernizacji, a niejednokrotnie gruntownych remontów. W przypadku, gdy podmioty sektora publicznego nie dysponują środkami własnymi na sfinansowanie prac termomodernizacyjnych w swoich obiektach, poszukują finansowania zewnętrznego. Inwestycja polegająca na termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej w znacznej mierze może zostać sfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 można zidentyfikować kilka programów pozwalających na finansowanie tego typu prac. Są to w większości programy regionalne, a więc sytuacja może być różna, w zależności od regionu, w którym zlokalizowany jest zamawiający. Dla przykładu wśród programów, które dotyczą robót związanych z termomodernizacją budynków, można wymienić:

 

  1. Działanie 4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego; w zakresie tego działania istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych;
  2. Działanie 3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego; w zakresie tego działania istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.


Ponadto w 2016 r. planowane jest uruchomienie programów, które również pozwolą na sfinansowanie szeroko rozumianej modernizacji budynków, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji odnawialnych źródeł energii.

Pozyskanie finansowania na realizację założonych inwestycji to dopiero połowa sukcesu. Całkowity sukces zostanie uzyskany dopiero po rozliczeniu i zakończeniu projektu. Na osiągnięcie tego zasadniczego celu składa się kilka czynników. Jednym z nich jest właściwie przeprowadzona procedura udzielenia zamówienia publicznego. Nie jest tajemnicą, że szereg korekt finansowych naliczanych przez instytucje zarządzające dotyczy uchybień w zakresie czynności podejmowanych przez beneficjenta środków unijnych na etapie procedury przetargowej. Zamawiający zawsze zobowiązany jest do działania w ramach prawa oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niemniej jednak w przypadku, gdy dane zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zamawiający powinien być szczególnie ostrożny przy podejmowaniu decyzji o działaniach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne