Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Negocjacje bez ogłoszenia

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
Tagi:    roboty budowlane

Omawiamy wynikającą z pzp możliwość udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie sprawy związanej z remontem mostu Łazienkowskiego po jego pożarze.

Od 28 października 2015 r. po moście Łazienkowskim w Warszawie ponownie mogą jeździć samochody. Wówczas bowiem zakończył się pierwszy etap remontu mostu, którego wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Dobór przez zamawiającego – Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie – trybu wyboru wykonawcy, któremu powierzone zostanie zadanie polegające na wykonaniu robót niezbędnych do przywrócenia ruchu kołowego na moście, wzbudził szereg kontrowersji, głównie z tej przyczyny, że o konieczności remontu mostu mówiło się od lat. Pożar mostu był więc postrzegany przez niektórych wyłącznie jako pretekst do tego, by w sposób niekonkurencyjny, a więc z naruszeniem podstawowych zasad zamówień publicznych, wybrać wykonawcę robót remontowych. Na nowo rozgorzała w tej sytuacji dyskusja na temat tego, kiedy zamawiający może skorzystać z trybu negocjacji bez ogłoszenia, tj. kiedy po jego stronie zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Teraz, gdy emocje związane z udzieleniem wspomnianego zamówienia opadły, właśnie na jego przykładzie można spróbować odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Tytułem wstępu przypomnieć należy, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 pzp, który stał się podstawą do udzielenia zamówienia na wykonanie remontu mostu Łazienkowskiego, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia wskazane w tym przepisie muszą wystąpić łącznie, a ponadto muszą być rozumiane w sposób ścisły, tj. nie istnieje możliwość poddania wskazanego przepisu tzw. wykładni rozszerzającej. Tryb negocjacji bez ogłoszenia jest trybem wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, w którym dochodzi do ograniczenia konkurencji. Jest więc swoistym wyjątkiem od zasady wyboru wykonawcy w trybie zapewniającym pełną konkurencyjność między wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie publiczne. Stosowanie tego trybu nie może więc być regułą, a tak mogłoby się stać, gdyby do wykładni przesłanek jego zastosowania podchodzić w sposób zbyt liberalny – prowadząc ich wykładnię rozszerzającą.

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia

Podstawową przesłanką zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia na podstawie wskazanego przepisu jest wystąpienie po stronie zamawiającego pilnej potrzeby udzielenia zamówienia publicznego. To właśnie konieczność „pilnego” działania przez zamawiającego jest uzasadnieniem dla przeprowadzenia postępowania w sposób ograniczający konkurencyjność. Co przy tym istotne, wskazany przepis nie mówi o „pilnej potrzebie” realizacji zamówienia, tylko o pilnej potrzebie jego udzielenia. Zamówienie udzielone w tym trybie może więc być realizowane przez kilka czy kilkanaście miesięcy, jeśli wymagają tego okoliczności, np. zakres i stopień skomplikowania zleconych robót budowlanych, o ile tylko zwłoka w przystąpieniu do ich realizacji spowodowana koniecznością dochowania terminów przewidzianych dla trybów bardziej konkurencyjnych groziłaby poważnym uszczerbkiem w interesie publicznym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne