Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Nowe kwoty progowe w zamówieniach

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska

W związku z wydaniem przez Komisję Europejską nowych rozporządzeń i komunikatów polscy zamawiający od 1 stycznia 2016 r. są zobowiązani do stosowania nowych progów unijnych.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe rozporządzenia Komisji Europejskiej (KE) w sprawie kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych.
 

Mimo że nominalne wartości progów unijnych wzrosły, to jednak po przeliczeniu ich zgodnie ze średnim kursem złotego obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. progi wyrażone w polskiej walucie są niższe niż przed wejściem w życie nowych rozporządzeń Komisji.

Kwoty progowe (zwane potocznie progami unijnymi) to wartości decydujące o wyborze przez organizatora postępowania prawidłowej procedury, w której ma zostać udzielone zamówienie (czy w tzw. procedurze uproszczonej/krajowej, czy w procedurze pełnej/unijnej).

Dla przypomnienia warto wskazać na podstawowe różnice między nimi:

 

  • inny publikator ogłoszenia (BZP dla procedury krajowej oraz DzUrz UE dla procedury unijnej);
  • obligatoryjność wadium (fakultatywne w postępowaniu poniżej progów unijnych oraz obligatoryjne powyżej tych progów);
  • wymóg złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (fakultatywny w procedurze krajowej, konieczny w unijnej);
  • terminy na składanie ofert i wniosków (krótsze w procedurze krajowej, dłuższe w unijnej);
  • terminy związania ofertą (poniżej progów – 30 dni, w postępowaniach o wartości nie mniejszej niż progi – 60 lub 90 dni);
  • środki ochrony prawnej (w postępowaniu poniżej progów istnieje możliwość kwestionowania w drodze środków ochrony prawnej tylko ściśle określonych czynności zamawiającego, enumeratywnie wymienionych w art. 180 ust. 2 pzp).

 

Dodać należy, że kwoty progowe nie mają charakteru stałego i niezmiennego – co dwa lata podlegają one weryfikacji oraz ewentualnej modyfikacji dokonywanej przez Komisję Europejską. Nowe rozporządzenia KE i nowe kwoty, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., są właśnie konsekwencją takiej weryfikacji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne