Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Nowe kwoty progowe w zamówieniach

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska

W związku z wydaniem przez Komisję Europejską nowych rozporządzeń i komunikatów polscy zamawiający od 1 stycznia 2016 r. są zobowiązani do stosowania nowych progów unijnych.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe rozporządzenia Komisji Europejskiej (KE) w sprawie kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych.
 

Mimo że nominalne wartości progów unijnych wzrosły, to jednak po przeliczeniu ich zgodnie ze średnim kursem złotego obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. progi wyrażone w polskiej walucie są niższe niż przed wejściem w życie nowych rozporządzeń Komisji.

Kwoty progowe (zwane potocznie progami unijnymi) to wartości decydujące o wyborze przez organizatora postępowania prawidłowej procedury, w której ma zostać udzielone zamówienie (czy w tzw. procedurze uproszczonej/krajowej, czy w procedurze pełnej/unijnej).

Dla przypomnienia warto wskazać na podstawowe różnice między nimi:

 

  • inny publikator ogłoszenia (BZP dla procedury krajowej oraz DzUrz UE dla procedury unijnej);
  • obligatoryjność wadium (fakultatywne w postępowaniu poniżej progów unijnych oraz obligatoryjne powyżej tych progów);
  • wymóg złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (fakultatywny w procedurze krajowej, konieczny w unijnej);
  • terminy na składanie ofert i wniosków (krótsze w procedurze krajowej, dłuższe w unijnej);
  • terminy związania ofertą (poniżej progów – 30 dni, w postępowaniach o wartości nie mniejszej niż progi – 60 lub 90 dni);
  • środki ochrony prawnej (w postępowaniu poniżej progów istnieje możliwość kwestionowania w drodze środków ochrony prawnej tylko ściśle określonych czynności zamawiającego, enumeratywnie wymienionych w art. 180 ust. 2 pzp).

 

Dodać należy, że kwoty progowe nie mają charakteru stałego i niezmiennego – co dwa lata podlegają one weryfikacji oraz ewentualnej modyfikacji dokonywanej przez Komisję Europejską. Nowe rozporządzenia KE i nowe kwoty, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., są właśnie konsekwencją takiej weryfikacji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne