Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Czym charakteryzuje się istotna zmiana w treści oferty i jak ją definiować?

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska
Tagi:    siwz

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający jest zobowiązany do poprawienia w ofercie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

Zatem obowiązek poprawienia omyłek w myśl analizowanego przepisu występuje, gdy:

 

  1. oferta nie odpowiada treści siwz,
  2. niezgodność ma charakter omyłki,
  3. poprawienie omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.


Z przepisu wynika, że omyłka nie musi mieć charakteru oczywistego, żeby była możliwa jej poprawa. Ustawodawca bowiem uzależnił możliwość poprawienia omyłki wyłącznie od stopnia istotności zmiany oferty. Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 pzp stanowi otwarty katalog dopuszczalnych przypadków poprawy oferty i nie ma możliwości jego jednoznacznego zdefiniowania. W związku z tym każdy przypadek zamawiający powinni rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy. Istotność zmiany treści oferty musi być oceniana, w zakresie danego postępowania oraz konkretnej oferty.

W przedmiotowej sprawie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z 23 kwietnia 2009 r. (XII Ga 102/09), w którym podkreślił, że ocena, czy poprawienie innej omyłki przez zamawiającego powoduje (lub nie) istotną zmianę w treści oferty, musi być dokonywana na tle konkretnego stanu faktycznego. To, co w ramach danego zamówienia może prowadzić do istotnej zmiany w treści oferty, nie musi rodzić takiego efektu przy ocenie ofert innego podobnego zamówienia. Kwalifikator „istotnych zmian” należy w ocenie sądu odnosić do całości treści oferty i konsekwencję tych zmian należy oceniać, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia i całość oferty.


Agnieszka Szulakowska
doradca, prawnik; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne