Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Czym charakteryzuje się istotna zmiana w treści oferty i jak ją definiować?

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska
Tagi:    siwz

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający jest zobowiązany do poprawienia w ofercie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

Zatem obowiązek poprawienia omyłek w myśl analizowanego przepisu występuje, gdy:

 

  1. oferta nie odpowiada treści siwz,
  2. niezgodność ma charakter omyłki,
  3. poprawienie omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.


Z przepisu wynika, że omyłka nie musi mieć charakteru oczywistego, żeby była możliwa jej poprawa. Ustawodawca bowiem uzależnił możliwość poprawienia omyłki wyłącznie od stopnia istotności zmiany oferty. Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 pzp stanowi otwarty katalog dopuszczalnych przypadków poprawy oferty i nie ma możliwości jego jednoznacznego zdefiniowania. W związku z tym każdy przypadek zamawiający powinni rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy. Istotność zmiany treści oferty musi być oceniana, w zakresie danego postępowania oraz konkretnej oferty.

W przedmiotowej sprawie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z 23 kwietnia 2009 r. (XII Ga 102/09), w którym podkreślił, że ocena, czy poprawienie innej omyłki przez zamawiającego powoduje (lub nie) istotną zmianę w treści oferty, musi być dokonywana na tle konkretnego stanu faktycznego. To, co w ramach danego zamówienia może prowadzić do istotnej zmiany w treści oferty, nie musi rodzić takiego efektu przy ocenie ofert innego podobnego zamówienia. Kwalifikator „istotnych zmian” należy w ocenie sądu odnosić do całości treści oferty i konsekwencję tych zmian należy oceniać, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia i całość oferty.


Agnieszka Szulakowska
doradca, prawnik; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne