Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Czym charakteryzuje się istotna zmiana w treści oferty i jak ją definiować?

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska
Tagi:    siwz

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający jest zobowiązany do poprawienia w ofercie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

Zatem obowiązek poprawienia omyłek w myśl analizowanego przepisu występuje, gdy:

 

  1. oferta nie odpowiada treści siwz,
  2. niezgodność ma charakter omyłki,
  3. poprawienie omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.


Z przepisu wynika, że omyłka nie musi mieć charakteru oczywistego, żeby była możliwa jej poprawa. Ustawodawca bowiem uzależnił możliwość poprawienia omyłki wyłącznie od stopnia istotności zmiany oferty. Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 pzp stanowi otwarty katalog dopuszczalnych przypadków poprawy oferty i nie ma możliwości jego jednoznacznego zdefiniowania. W związku z tym każdy przypadek zamawiający powinni rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy. Istotność zmiany treści oferty musi być oceniana, w zakresie danego postępowania oraz konkretnej oferty.

W przedmiotowej sprawie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z 23 kwietnia 2009 r. (XII Ga 102/09), w którym podkreślił, że ocena, czy poprawienie innej omyłki przez zamawiającego powoduje (lub nie) istotną zmianę w treści oferty, musi być dokonywana na tle konkretnego stanu faktycznego. To, co w ramach danego zamówienia może prowadzić do istotnej zmiany w treści oferty, nie musi rodzić takiego efektu przy ocenie ofert innego podobnego zamówienia. Kwalifikator „istotnych zmian” należy w ocenie sądu odnosić do całości treści oferty i konsekwencję tych zmian należy oceniać, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia i całość oferty.


Agnieszka Szulakowska
doradca, prawnik; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne