Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Czym charakteryzuje się istotna zmiana w treści oferty i jak ją definiować?

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    siwz

Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, powinny mieć taki charakter, by zamawiający mógł samodzielnie dokonać czynności polegającej na ich poprawie, bez udziału wykonawcy.

Stąd też żądanie od wykonawcy wyjaśnień, na podstawie których następnie zamawiający mógłby poprawić ofertę w myśl art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, może budzić wątpliwości. Moim zdaniem mogą jednak istnieć odstępstwa od tej zasady, szczególnie gdy zamawiający może wykazać, że sprawdzał – przez procedurę wyjaśnień – czy wykonawca, tak jak on sam, zauważa brak istotności planowanej zmiany w treści oferty. Ustawodawca, wprowadzając powyższy przepis, podkreślił konieczność prowadzenia postępowań w sposób racjonalny. W sytuacji, gdy omyłka polegająca na niezgodności z treścią siwz ma niewielkie znaczenie, brak poprawienia oferty mógłby spowodować np. stratę w finansach publicznych. W takim tonie został też wydany przez UZP komentarz: Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r., w którym wskazano, że: „Dopuszczalne wydaje się dokonanie zmian w sytuacji, jeżeli z okoliczności wynika zamiar złożenia przez wykonawcę oferty zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz poprawienie omyłki nie ingeruje w sposób istotny w treść oferty, tj. nie powoduje konieczności znaczącej ingerencji ze strony zamawiającego lub nie dotyczy jej istotnych postanowień”.

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że dzięki omawianemu przepisowi istnieje możliwość poprawienia m.in. złej stawki VAT w ofercie. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r. (III CZP 52/11 i III CZP 53/11) poprawienie złej stawki VAT jest obligatoryjne w przypadku, gdy stawka podatku została określona w siwz i tylko wtedy, gdy poprawienie tej omyłki nie będzie powodować istotnej zmiany w treści oferty.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne