Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Czym charakteryzuje się istotna zmiana w treści oferty i jak ją definiować?

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    siwz

Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, powinny mieć taki charakter, by zamawiający mógł samodzielnie dokonać czynności polegającej na ich poprawie, bez udziału wykonawcy.

Stąd też żądanie od wykonawcy wyjaśnień, na podstawie których następnie zamawiający mógłby poprawić ofertę w myśl art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, może budzić wątpliwości. Moim zdaniem mogą jednak istnieć odstępstwa od tej zasady, szczególnie gdy zamawiający może wykazać, że sprawdzał – przez procedurę wyjaśnień – czy wykonawca, tak jak on sam, zauważa brak istotności planowanej zmiany w treści oferty. Ustawodawca, wprowadzając powyższy przepis, podkreślił konieczność prowadzenia postępowań w sposób racjonalny. W sytuacji, gdy omyłka polegająca na niezgodności z treścią siwz ma niewielkie znaczenie, brak poprawienia oferty mógłby spowodować np. stratę w finansach publicznych. W takim tonie został też wydany przez UZP komentarz: Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r., w którym wskazano, że: „Dopuszczalne wydaje się dokonanie zmian w sytuacji, jeżeli z okoliczności wynika zamiar złożenia przez wykonawcę oferty zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz poprawienie omyłki nie ingeruje w sposób istotny w treść oferty, tj. nie powoduje konieczności znaczącej ingerencji ze strony zamawiającego lub nie dotyczy jej istotnych postanowień”.

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że dzięki omawianemu przepisowi istnieje możliwość poprawienia m.in. złej stawki VAT w ofercie. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r. (III CZP 52/11 i III CZP 53/11) poprawienie złej stawki VAT jest obligatoryjne w przypadku, gdy stawka podatku została określona w siwz i tylko wtedy, gdy poprawienie tej omyłki nie będzie powodować istotnej zmiany w treści oferty.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne