Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Usługi leśne

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: Alina Niewiadomska

Mimo zmiany przy okazji ostatniej nowelizacji brzmienia art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zamawianiu usług związanych z gospodarką leśną nadal można korzystać z zawartych tam uproszczeń.

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, udzielając zamówień publicznych na usługi związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, do 24 października 2008 r. (do czasu wejścia w życie ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej: Pzp) korzystały z pewnych uproszczeń, na które pozwalał ówczesny art. 5 ustawy.

Zmienione kategorie usług

Obecne brzmienie art. 5 Pzp wywołuje liczne dyskusje i wątpliwości odnośnie tego, czy zamawiając usługi leśne można nie stosować określonych przepisów ustawy, czy też nie ma takiej możliwości. Nowelizacja wprowadziła daleko idącą liberalizację zasad udzielania zamówień na wybrane rodzaje usług. W dotychczasowym brzmieniu art. 5 Pzp pozwalał na stosowanie uproszczeń/wyłączeń tylko do usług wymienionych w enumeratywnym katalogu, w tym do usług związanych bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej.

 

Znowelizowany art. 5 ustawy pozwala na liberalizację zasad udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (roboty budowlane, dostawy i usługi) lub w załączniku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (sektory gospodarki wodnej, energetyki i usług pocztowych). Załącznik II do wymienionej dyrektywy rozróżnia tzw. usługi priorytetowe, do których mają zastosowanie wszystkie przepisy dyrektywy (usługi wymienione w załączniku II A) oraz tzw. usługi niepriorytetowe, do których mają zastosowanie tylko niektóre przepisy dyrektywy (usługi wymienione w załączniku II B, wykaz od kategorii o numerze 17 do kategorii o numerze 27). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. wprowadziło jednak zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE, w wyniku czego w dyrektywie 2004/18/WE tabelę załącznika II A zastąpiono tekstem załącznika VI, a tabelę załącznika II B tekstem załącznika VII. Zawarto tam listę konkretnych kategorii usług, pozostawiając na końcu jedną kategorię otwartą o nazwie „usługi inne”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne