Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Bezpieczny plac zabaw

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: Joanna Starosta
Autor: Bartłomiej Brosz

Przygotowując się do budowy placu zabaw, z którego korzystać będą najmłodsi, najważniejszą kwestią jest ich bezpieczeństwo, które należy zagwarantować poprzez zastosowanie materiałów dobrej jakości oraz regularne kontrole.

Placem zabaw jest obszar wydzielonej przestrzeni, wolnej od jakiejkolwiek zabudowy, będący obiektem zaliczanym do małej architektury, wyposażony w zróżnicowane urządzenia rekreacyjne i zabawowe.

Najpierw potrzebny jest projekt

Przed przystąpieniem do opracowania przedmiotu zamówienia na realizację budowy placu zabaw zamawiający musi dokładnie zapoznać się z projektem.

 

Z reguły inwestor, przystępując do opracowania projektu na tego typu przedsięwzięcie, zobowiązuje projektanta do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i wymaganych prawem decyzji potrzebnych do realizacji zadania. Zdarza się jednak, że inwestor przejmuje ten obowiązek na siebie. Wówczas musi znać stan prawny nieruchomości, na której zrealizuje inwestycję. Inne bowiem dokumenty wymagane są w przypadku, gdy projekt został opracowany dla działki wpisanej do rejestru zabytków, inne zaś dla pozostałych nieruchomości.

 

Projekt placu zabaw opracowany dla nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm. – dalej: Pb) – powinien posiadać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Wydanie tej decyzji następuje po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wydanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków stosownie do rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DzU nr 150, poz. 1579). Natomiast na pozostałych nieruchomościach wymagane jest – zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 Pb – zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne