Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Ogłoszenia i siwz

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: Ewa Marcjoniak
Tagi:    oświadczenie   siwz

Opublikowanie ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest przejawem działania trzech zasad – jawności, pisemności oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

I. Ogłoszenia

Momentem wszczęcia postępowania jest zamieszczenie ogłoszenia. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie Prawo zamόwień publicznych (dalej: Pzp) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Tymczasem, Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE) ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, a w przypadkach przewidzianych w ustawie – drogą elektroniczną. Praktyczną konsekwencją wprowadzenia ostatnią nowelizacją do ustawy zmiany przez rozróżnienie pojęć „zamieszczenie” i „publikacja” zdaje się być podkreślenie, że w zależności od miejsca publikacji różnie określony zostanie moment wszczęcia postępowania.

Wszczęcie postępowania

O momencie zamieszczenia ogłoszenia w BZP decyduje sam zamawiający poprzez elektroniczne wprowadzenie do systemu informacji z treścią ogłoszenia. Na termin opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DzUrz UE) zamawiający nie ma już jednak bezpośredniego wpływu, gdyż treść ogłoszenia publikuje organ do tego powołany, tj. UOPWE. Konsekwentnie stwierdzić należy, że w ostatnim przypadku momentem wszczęcia postępowania – zgodnie z zasadą, iż oświadczenie woli jest złożone innej osobie z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 kc) – nie jest data przekazania ogłoszenia, ale data publikacji tego ogłoszenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne