Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wysokość kwoty wadium

Data publikacji: 12-01-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    konsorcjum   wadium
Autor: Rys. B. Brosz

Niezbędnym elementem gwarancji wadialnej jest wskazanie sumy gwarancyjnej odpowiadającej wysokości wymaganego wadium. Kwota wadium nie może być wyższa niż 3% wartości szacunkowej zamówienia, przy czym do obliczenia jej wartości nie bierze się pod uwagę wielkości przewidywanych zamówień uzupełniających.

Suma gwarancyjna powinna być określona w konkretnej walucie i w zdecydowanej większości postępowań prowadzonych przez zamawiających jest to złoty polski. Zgodnie z prawem dopuszczalne jest jednak wyrażanie zobowiązań pieniężnych na terenie Polski w walucie obcej. Wynika to z obowiązującego od 24 stycznia 2009 r. brzmienia art. 358 § 1 ustawy Kodeks cywilny: „Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej”. Przypomniała o tym Izba m.in. w wyroku z 4 maja 2011 r.

Wyrok KIO z 4 maja 2011 r.(KIO 810/11)

„(…) odnosząc się do zakwestionowania wadium Konsorcjum R. w związku z walutą, w jakiej wyrażono wysokość zobowiązania gwarancyjnego, Izba wskazuje, iż w polskim systemie prawa cywilnego brak już zasady walutowości, którą zdaje się odwołujący ma na myśli jako wynikającą z art. 358 Kodeksu cywilnego”.

W postępowaniach o dużej wartości zamówienia, w których oferty składają także wykonawcy posiadający siedzibę poza terytorium Polski, prawdopodobieństwo otrzymania przez zamawiającego wadium w walucie innej niż złoty polski nie jest znikome. Pojawia się więc pytanie, jak ocenić, czy wykonawca wniósł wadium w wymaganej wysokości. Z udostępnianych w internecie specyfikacji wynika, że rozwiązania praktykowane przez zamawiających są różne, lecz przeważnie zamawiający nie wskazują w ogóle przelicznika waluty wadium, skupiając się jedynie na przeliczniku waluty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wystawionych w walutach obcych. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne