Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Orzecznictwo Trybunału

Data publikacji: 11-01-2016
Tagi:    kontrola

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał pięć wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

Utworzony w 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) czuwa nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu traktatów. Do jego zadań należy:

 

  1. kontrola legalności aktów instytucji Unii Europejskiej;
  2. czuwanie nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów;
  3. wykładnia prawa Unii Europejskiej na wniosek sądów krajowych.

Zamówienia publiczne a Trybunał

W obszarze zamówień publicznych orzecznictwo Trybunału związane jest głównie z drugim oraz trzecim ze wskazanych zadań. Trybunał rozpatruje skargi o stwierdzenie uchybienia, natomiast wykładnia prawa Unii Europejskiej dokonywana jest na bazie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Skarga o stwierdzenie uchybienia bazuje – jak sama nazwa wskazuje – na skardze przeciwko państwu członkowskiemu złożonej do Trybunału przez Komisję Europejską (dalej: Komisja). W praktyce dotyczy ona najczęściej nieimplementowania prawa unijnego (dyrektywy) do krajowego porządku prawnego bądź też implementacji niepełnej lub niezgodnej z duchem dyrektywy.

Procedura prejudycjalna, zwana również zapytaniem prejudycjalnym lub wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, polega na interpretacji prawa unijnego zarówno pierwotnego (tzn. traktatów), jak i wtórnego (np. dyrektyw). Rolą Trybunału „nie jest stosowanie tego prawa do stanu faktycznego leżącego u podstaw postępowania przed sądem krajowym, gdyż to zadanie należy do właściwości sądu krajowego. Do Trybunału nie należy orzekanie ani w przedmiocie kwestii faktycznych podniesionych w ramach sporu przed sądem krajowym, ani w przedmiocie różnic w opiniach na temat wykładni lub stosowania przepisów prawa krajowego”, tylko interpretacja prawa unijnego.

W okresie od 1 stycznia do 25 listopada 2015 r. Trybunał wydał pięć wyroków w sprawach dotyczących zamówień publicznych, które to bazowały na zapytaniach prejudycjalnych wystosowanych przez sądy krajowe.

W dalszej części omówione zostaną dwa najciekawsze z nich: C-538/13 oraz C-601/13. Niestety, z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego artykułu, jeszcze jeden ciekawy wyrok – C-278/14 – nie zostanie tu omówiony. Warto jednak wspomnieć, że sprawa dotyczyła kwestii, czy określenie „bądź równoważne” musi się odnosić do produktów pozostających w produkcji, czy też może się odnosić do produktów, których produkcji już zaprzestano, a które jednak w dalszym ciągu pozostają dostępne na rynku.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne