Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Orzecznictwo Trybunału

Data publikacji: 11-01-2016
Tagi:    kontrola

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał pięć wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

Utworzony w 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) czuwa nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu traktatów. Do jego zadań należy:

 

  1. kontrola legalności aktów instytucji Unii Europejskiej;
  2. czuwanie nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów;
  3. wykładnia prawa Unii Europejskiej na wniosek sądów krajowych.

Zamówienia publiczne a Trybunał

W obszarze zamówień publicznych orzecznictwo Trybunału związane jest głównie z drugim oraz trzecim ze wskazanych zadań. Trybunał rozpatruje skargi o stwierdzenie uchybienia, natomiast wykładnia prawa Unii Europejskiej dokonywana jest na bazie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Skarga o stwierdzenie uchybienia bazuje – jak sama nazwa wskazuje – na skardze przeciwko państwu członkowskiemu złożonej do Trybunału przez Komisję Europejską (dalej: Komisja). W praktyce dotyczy ona najczęściej nieimplementowania prawa unijnego (dyrektywy) do krajowego porządku prawnego bądź też implementacji niepełnej lub niezgodnej z duchem dyrektywy.

Procedura prejudycjalna, zwana również zapytaniem prejudycjalnym lub wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, polega na interpretacji prawa unijnego zarówno pierwotnego (tzn. traktatów), jak i wtórnego (np. dyrektyw). Rolą Trybunału „nie jest stosowanie tego prawa do stanu faktycznego leżącego u podstaw postępowania przed sądem krajowym, gdyż to zadanie należy do właściwości sądu krajowego. Do Trybunału nie należy orzekanie ani w przedmiocie kwestii faktycznych podniesionych w ramach sporu przed sądem krajowym, ani w przedmiocie różnic w opiniach na temat wykładni lub stosowania przepisów prawa krajowego”, tylko interpretacja prawa unijnego.

W okresie od 1 stycznia do 25 listopada 2015 r. Trybunał wydał pięć wyroków w sprawach dotyczących zamówień publicznych, które to bazowały na zapytaniach prejudycjalnych wystosowanych przez sądy krajowe.

W dalszej części omówione zostaną dwa najciekawsze z nich: C-538/13 oraz C-601/13. Niestety, z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego artykułu, jeszcze jeden ciekawy wyrok – C-278/14 – nie zostanie tu omówiony. Warto jednak wspomnieć, że sprawa dotyczyła kwestii, czy określenie „bądź równoważne” musi się odnosić do produktów pozostających w produkcji, czy też może się odnosić do produktów, których produkcji już zaprzestano, a które jednak w dalszym ciągu pozostają dostępne na rynku.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne