Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Jeden za wszystkich…

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    konsorcjum   wadium   szkoda   gwarancja
Autor: Bartłomiej Brosz

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za rzetelne zrealizowanie danego zadania i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ustawodawca w celu uniknięcia wątpliwości związanych z interpretacją odpowiedzialności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 22 czerwca 2001 r. wprowadził art. 6b ust. 2 i rozstrzygnął zagadnienie solidarnej odpowiedzialności. Od tego czasu regulacja dotycząca solidarnej odpowiedzialności (aktualnie art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej: Pzp) jest bezwzględnie obowiązująca. Stąd też odmienne uregulowanie zakresu odpowiedzialności uczestników konsorcjum nie jest dla zamawiającego wiążące. Zabiegi w zakresie ograniczania czy wyłączania odpowiedzialności poszczególnych wykonawców mogą mieć znaczenie tylko wewnątrz konsorcjum.


Art. 366 kc

§ 1. Kilku dłużników (konsorcjantów) może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel (zamawiający) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników (konsorcjantów) łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela (zamawiającego) przez któregokolwiek z dłużników (członków konsorcjum) zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela (zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy) wszyscy dłużnicy solidarni (wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) pozostają zobowiązani.


Wspólny sukces, wspólna porażka

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przez konsorcjum i podpisaniu z nim umowy, zamawiający zyskuje możliwość dochodzenia ewentualnych odszkodowań od każdego z członków konsorcjum z osobna. Solidarna odpowiedzialność wykonawców jest swoistym zabezpieczeniem dla zamawiającego, który w każdym przypadku ma gwarancję należytego wykonania umowy przez wykonawcę – poszczególnych członków konsorcjum.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne