Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Jeden za wszystkich…

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    konsorcjum   wadium   szkoda   gwarancja
Autor: Bartłomiej Brosz

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za rzetelne zrealizowanie danego zadania i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ustawodawca w celu uniknięcia wątpliwości związanych z interpretacją odpowiedzialności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 22 czerwca 2001 r. wprowadził art. 6b ust. 2 i rozstrzygnął zagadnienie solidarnej odpowiedzialności. Od tego czasu regulacja dotycząca solidarnej odpowiedzialności (aktualnie art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej: Pzp) jest bezwzględnie obowiązująca. Stąd też odmienne uregulowanie zakresu odpowiedzialności uczestników konsorcjum nie jest dla zamawiającego wiążące. Zabiegi w zakresie ograniczania czy wyłączania odpowiedzialności poszczególnych wykonawców mogą mieć znaczenie tylko wewnątrz konsorcjum.


Art. 366 kc

§ 1. Kilku dłużników (konsorcjantów) może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel (zamawiający) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników (konsorcjantów) łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela (zamawiającego) przez któregokolwiek z dłużników (członków konsorcjum) zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela (zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy) wszyscy dłużnicy solidarni (wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) pozostają zobowiązani.


Wspólny sukces, wspólna porażka

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przez konsorcjum i podpisaniu z nim umowy, zamawiający zyskuje możliwość dochodzenia ewentualnych odszkodowań od każdego z członków konsorcjum z osobna. Solidarna odpowiedzialność wykonawców jest swoistym zabezpieczeniem dla zamawiającego, który w każdym przypadku ma gwarancję należytego wykonania umowy przez wykonawcę – poszczególnych członków konsorcjum.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne