Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Jeden za wszystkich…

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    konsorcjum   wadium   szkoda   gwarancja
Autor: Bartłomiej Brosz

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za rzetelne zrealizowanie danego zadania i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ustawodawca w celu uniknięcia wątpliwości związanych z interpretacją odpowiedzialności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 22 czerwca 2001 r. wprowadził art. 6b ust. 2 i rozstrzygnął zagadnienie solidarnej odpowiedzialności. Od tego czasu regulacja dotycząca solidarnej odpowiedzialności (aktualnie art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej: Pzp) jest bezwzględnie obowiązująca. Stąd też odmienne uregulowanie zakresu odpowiedzialności uczestników konsorcjum nie jest dla zamawiającego wiążące. Zabiegi w zakresie ograniczania czy wyłączania odpowiedzialności poszczególnych wykonawców mogą mieć znaczenie tylko wewnątrz konsorcjum.


Art. 366 kc

§ 1. Kilku dłużników (konsorcjantów) może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel (zamawiający) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników (konsorcjantów) łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela (zamawiającego) przez któregokolwiek z dłużników (członków konsorcjum) zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela (zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy) wszyscy dłużnicy solidarni (wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) pozostają zobowiązani.


Wspólny sukces, wspólna porażka

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przez konsorcjum i podpisaniu z nim umowy, zamawiający zyskuje możliwość dochodzenia ewentualnych odszkodowań od każdego z członków konsorcjum z osobna. Solidarna odpowiedzialność wykonawców jest swoistym zabezpieczeniem dla zamawiającego, który w każdym przypadku ma gwarancję należytego wykonania umowy przez wykonawcę – poszczególnych członków konsorcjum.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne