Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Opis przedmiotu zamówienia do 30 000 euro

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska
Autor: Rys. B. Brosz

Fakt, że do zamówień podprogowych nie stosuje się pzp, nie uprawnia instytucji zamawiających do tego, by wydatkować środki publiczne w dowolny sposób. Udzielanie takich zamówień zostało bowiem pośrednio uregulowane m.in. w prawie UE.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi jeden z kluczowych elementów przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia zostały określone w art. 29 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednak w przypadku udzielania zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp nie stosuje się przedmiotowej ustawy (tzw. zamówienie podprogowe).

Zatem rodzi się pytanie, czy na podstawie wskazanego przepisu zamawiający w dowolny sposób mogą dokonywać opisu przedmiotu zamówienia. Z literalnego brzmienia przepisu wynika bowiem, że w przypadku zamówień podprogowych, co do zasady, nie stosuje się również norm regulujących tę materię. Oznaczałoby to jednak możliwość wskazywania przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, czyli stosowania nazw własnych.

Analizując jednak w szerszym zakresie problematykę opisu przedmiotu zamówienia, należy zauważyć, że instytucje zamawiające, udzielając zamówień podprogowych, w szczególności powinny mieć na względzie przepisy:

 

  • Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: Traktat lub TfUE);
  • ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp);
  • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Ponadto należy pamiętać, że prawidłowe udzielanie zamówień wyłączonych spod reżimu pzp na podstawie art. 4 pkt 8 będzie miało jednak szczególne znaczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Przepisy krajowe

W opinii autorki wskazywanie na konkretnego producenta w zamówieniach podprogowych narusza zasady uczciwej konkurencji. Fakt, że do przedmiotowych zamówień nie stosuje się pzp, nie uprawnia instytucji zamawiających do tego, by wydatkować środki publiczne w dowolny – czasami wręcz pochopny i nieprzemyślany – sposób. Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów pzp podczas udzielania zamówień podprogowych nie oznacza całkowitej swobody zamawiającego, gdyż np. w przypadku ustalenia wartości zamówienia powinniśmy stosować art. 32–34 pzp.

Zamawiający, jako podmiot wydatkujący środki publiczne, jest zobowiązany wykazać, że dochował obowiązków wynikających z przepisów o finansach publicznych związanych z dobrym gospodarowaniem środkami publicznymi. W art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp określono podstawowe zasady dokonywania wszystkich wydatków publicznych, tzw. klauzule generalne, wskazując, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

 

  1. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne