Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Opis przedmiotu zamówienia do 30 000 euro

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska
Autor: Rys. B. Brosz

Fakt, że do zamówień podprogowych nie stosuje się pzp, nie uprawnia instytucji zamawiających do tego, by wydatkować środki publiczne w dowolny sposób. Udzielanie takich zamówień zostało bowiem pośrednio uregulowane m.in. w prawie UE.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi jeden z kluczowych elementów przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia zostały określone w art. 29 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednak w przypadku udzielania zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp nie stosuje się przedmiotowej ustawy (tzw. zamówienie podprogowe).

Zatem rodzi się pytanie, czy na podstawie wskazanego przepisu zamawiający w dowolny sposób mogą dokonywać opisu przedmiotu zamówienia. Z literalnego brzmienia przepisu wynika bowiem, że w przypadku zamówień podprogowych, co do zasady, nie stosuje się również norm regulujących tę materię. Oznaczałoby to jednak możliwość wskazywania przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, czyli stosowania nazw własnych.

Analizując jednak w szerszym zakresie problematykę opisu przedmiotu zamówienia, należy zauważyć, że instytucje zamawiające, udzielając zamówień podprogowych, w szczególności powinny mieć na względzie przepisy:

 

  • Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: Traktat lub TfUE);
  • ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp);
  • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Ponadto należy pamiętać, że prawidłowe udzielanie zamówień wyłączonych spod reżimu pzp na podstawie art. 4 pkt 8 będzie miało jednak szczególne znaczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Przepisy krajowe

W opinii autorki wskazywanie na konkretnego producenta w zamówieniach podprogowych narusza zasady uczciwej konkurencji. Fakt, że do przedmiotowych zamówień nie stosuje się pzp, nie uprawnia instytucji zamawiających do tego, by wydatkować środki publiczne w dowolny – czasami wręcz pochopny i nieprzemyślany – sposób. Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów pzp podczas udzielania zamówień podprogowych nie oznacza całkowitej swobody zamawiającego, gdyż np. w przypadku ustalenia wartości zamówienia powinniśmy stosować art. 32–34 pzp.

Zamawiający, jako podmiot wydatkujący środki publiczne, jest zobowiązany wykazać, że dochował obowiązków wynikających z przepisów o finansach publicznych związanych z dobrym gospodarowaniem środkami publicznymi. W art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp określono podstawowe zasady dokonywania wszystkich wydatków publicznych, tzw. klauzule generalne, wskazując, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

 

  1. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne