Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

I FORUM Odpowiedzialności Kierowników JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – relacja

Data publikacji: 11-01-2016

Odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze w administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielania zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych i wydatkowania środków unijnych

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki.

Podczas I FORUM Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych, które odbyło się w dniach 7–9 grudnia ub.r. we Wrocławiu, poruszano zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za proces zamówień publicznych, rachunkowość, sprawozdawczość i kontrolę finansową. Tematy te zostały omówione przez najlepszych specjalistów z zakresu finansów i prawa zamówień, funduszy unijnych i rachunkowości budżetowej, którzy podczas wykładów dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wykłady inauguracyjne

Pierwsze wystąpienie podczas FORUM zostało wygłoszone przez Lucynę Hanus i stanowiło swoiste wprowadzenie w tematykę konferencji. W czasie swojego wykładu prelegentka dokonała dogłębnej analizy funkcji, jaką pełni kierownik jednostki w zarządzaniu majątkiem i finansami jednostki.

Kolejny wykład inauguracyjny był próbą odpowiedzi na pytanie: „Co powinien zrobić zamawiający w sytuacji podejrzenia, że uczestnicy przetargu działają w zmowie?”, a prelekcję tę poprowadził Zbigniew Jurczyk, który jako dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem praktycznym w tym zakresie.


Wykładowcy

 

 • Lucyna Hanus – prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, ekspert w zakresie rachunkowości budżetowej
 • Zbigniew Jurczyk – doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu, wykładowca akademicki
 • Mateusz Winiarz – przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, wykładowca akademicki
 • Iwona Bendorf-Bundorf – radca prawny, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Ewaryst Kowalczyk – doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych oraz wykładowca akademicki
 • Grzegorz Karwatowicz – specjalista w dziedzinie realizacji i kontroli projektów finansowanych ze środków z funduszy Unii Europejskiej
 • Monika Mucha – doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie podatku VAT, wykładowca akademicki
 • Sebastian Bach – skarbnik w urzędzie gminy, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych, były pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
 • Dobromił Bartman – radca prawny, były wieloletni pracownik służb skarbowych oraz CBA, trener z zakresu przeciwdziałania korupcji
 • Krzysztof Puchacz – prawnik, wieloletni pracownik organu kontroli państwowej, Akredytowany Ekspert ©KFE
 • Aniela Michalec – zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, specjalista w zakresie finansów publicznych
 • Arkadiusz Talik – radca prawny specjalizujący się w tematyce finansów publicznych oraz działalności jednostek sektora finansów publicznych
 • Jerzy Wysocki – dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce sektora finansów publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych
 • Lucyna Kuśnierz – zastępca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej
 • Ewa Wiktorowska – inżynier budownictwa, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne