Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

I FORUM Odpowiedzialności Kierowników JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – relacja

Data publikacji: 11-01-2016

Odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze w administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielania zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych i wydatkowania środków unijnych

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki.

Podczas I FORUM Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych, które odbyło się w dniach 7–9 grudnia ub.r. we Wrocławiu, poruszano zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za proces zamówień publicznych, rachunkowość, sprawozdawczość i kontrolę finansową. Tematy te zostały omówione przez najlepszych specjalistów z zakresu finansów i prawa zamówień, funduszy unijnych i rachunkowości budżetowej, którzy podczas wykładów dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wykłady inauguracyjne

Pierwsze wystąpienie podczas FORUM zostało wygłoszone przez Lucynę Hanus i stanowiło swoiste wprowadzenie w tematykę konferencji. W czasie swojego wykładu prelegentka dokonała dogłębnej analizy funkcji, jaką pełni kierownik jednostki w zarządzaniu majątkiem i finansami jednostki.

Kolejny wykład inauguracyjny był próbą odpowiedzi na pytanie: „Co powinien zrobić zamawiający w sytuacji podejrzenia, że uczestnicy przetargu działają w zmowie?”, a prelekcję tę poprowadził Zbigniew Jurczyk, który jako dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem praktycznym w tym zakresie.


Wykładowcy

 

 • Lucyna Hanus – prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, ekspert w zakresie rachunkowości budżetowej
 • Zbigniew Jurczyk – doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu, wykładowca akademicki
 • Mateusz Winiarz – przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, wykładowca akademicki
 • Iwona Bendorf-Bundorf – radca prawny, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Ewaryst Kowalczyk – doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych oraz wykładowca akademicki
 • Grzegorz Karwatowicz – specjalista w dziedzinie realizacji i kontroli projektów finansowanych ze środków z funduszy Unii Europejskiej
 • Monika Mucha – doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie podatku VAT, wykładowca akademicki
 • Sebastian Bach – skarbnik w urzędzie gminy, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych, były pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
 • Dobromił Bartman – radca prawny, były wieloletni pracownik służb skarbowych oraz CBA, trener z zakresu przeciwdziałania korupcji
 • Krzysztof Puchacz – prawnik, wieloletni pracownik organu kontroli państwowej, Akredytowany Ekspert ©KFE
 • Aniela Michalec – zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, specjalista w zakresie finansów publicznych
 • Arkadiusz Talik – radca prawny specjalizujący się w tematyce finansów publicznych oraz działalności jednostek sektora finansów publicznych
 • Jerzy Wysocki – dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce sektora finansów publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych
 • Lucyna Kuśnierz – zastępca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej
 • Ewa Wiktorowska – inżynier budownictwa, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne