Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia w postępowaniu do 30 000 euro?

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Piotr Pieprzyca

Udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro, rodzi wiele wątpliwości wśród zamawiających. Ponieważ ustawodawca zdecydował się wyłączyć takie zamówienia spod rygorów ustawy Prawo zamówień publicznych, można powiedzieć, że zamawiający mają swobodę w tworzeniu własnych zasad wydawania kwot do tej wartości.

Oczywiście, swoboda ta jest ograniczona zasadami wydatkowania środków publicznych, opisanymi w ustawie o finansach publicznych (głównie art. 44 ust. 3) czy też wymaganiami umów o dofinansowanie realizacji różnych przedsięwzięć. W szczególności wydatkowanie środków pochodzących z budżetu UE jest związane z obowiązkiem zachowania zasady uczciwej konkurencji, co oznacza w praktyce m.in. zakaz (choć nie bezwzględny) używania do opisu przedmiotu zamówienia znaków towarowych czy też pochodzenia przedmiotu zamówienia (podobnie jak w art. 29 ust. 3 pzp wskazuje się na obowiązek dopuszczenia rozwiązań równoważnych). O ile można zgodzić się z tezą, że zakaz ten jest usankcjonowany źródłem pochodzenia środków i rygor jego złamania może mieć finansowe konsekwencje w stosunku do zamawiającego, to wydatki do 30 000 euro, szczególnie o niewielkiej wartości (np. kilka tysięcy złotych) finansowane ze środków własnych zamawiającego nie powinny być poddane aż tak daleko idącym restrykcjom. Oczywiście, nie ma jednoznacznej reguły postępowania. Aby wybrać ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, musi istnieć konkurencja między wykonawcami, co nie oznacza, że konkurencja taka nie zaistnieje wśród wykonawców oferujących przedmiot zamówienia opisany przez zamawiającego za pomocą znaku towarowego.


Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, współpracuje z kancelarią LAW-TAXES.pl

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne