Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia w postępowaniu do 30 000 euro?

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Piotr Pieprzyca

Udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro, rodzi wiele wątpliwości wśród zamawiających. Ponieważ ustawodawca zdecydował się wyłączyć takie zamówienia spod rygorów ustawy Prawo zamówień publicznych, można powiedzieć, że zamawiający mają swobodę w tworzeniu własnych zasad wydawania kwot do tej wartości.

Oczywiście, swoboda ta jest ograniczona zasadami wydatkowania środków publicznych, opisanymi w ustawie o finansach publicznych (głównie art. 44 ust. 3) czy też wymaganiami umów o dofinansowanie realizacji różnych przedsięwzięć. W szczególności wydatkowanie środków pochodzących z budżetu UE jest związane z obowiązkiem zachowania zasady uczciwej konkurencji, co oznacza w praktyce m.in. zakaz (choć nie bezwzględny) używania do opisu przedmiotu zamówienia znaków towarowych czy też pochodzenia przedmiotu zamówienia (podobnie jak w art. 29 ust. 3 pzp wskazuje się na obowiązek dopuszczenia rozwiązań równoważnych). O ile można zgodzić się z tezą, że zakaz ten jest usankcjonowany źródłem pochodzenia środków i rygor jego złamania może mieć finansowe konsekwencje w stosunku do zamawiającego, to wydatki do 30 000 euro, szczególnie o niewielkiej wartości (np. kilka tysięcy złotych) finansowane ze środków własnych zamawiającego nie powinny być poddane aż tak daleko idącym restrykcjom. Oczywiście, nie ma jednoznacznej reguły postępowania. Aby wybrać ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, musi istnieć konkurencja między wykonawcami, co nie oznacza, że konkurencja taka nie zaistnieje wśród wykonawców oferujących przedmiot zamówienia opisany przez zamawiającego za pomocą znaku towarowego.


Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, współpracuje z kancelarią LAW-TAXES.pl

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne