Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Sytuacje, które trudno przewidzieć

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: Piotr Jabłoński
Autor: Piotr Kanarek

Prawo zamówień publicznych określa przypadki, w których – aby szybko zrealizować zamówienie – zamawiający mogą skorzystać z trybów niekonkurencyjnych, powołując się na pilną potrzebę udzielenia zamówienia bądź natychmiastowe wykonanie zamówienia.

Jedną z pierwszych i najtrudniejszych decyzji, jaką zamawiający musi podjąć jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, jest zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wybór odpowiedniego trybu.

 

W przeważającej ilości przypadków, co potwierdzają prowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych statystyki, zamawiający decydują się na wszczęcie postępowania w jednym z podstawowych trybów – przetargu nieograniczonym bądź przetargu ograniczonym.

 

W przypadku trybów podstawowych z uwagi na fakt, iż gwarantują one najwyższy poziom konkurencji, prawodawca uznał za bezcelowe wskazywanie przesłanek, po spełnieniu których zamawiający mógłby daną procedurę zastosować. Oczywiste jest, że tam gdzie reguła, tam pojawia się wyjątek, w związku z czym pozostałe występujące w ustawie możliwości dotyczące trybów, a łączące się z pewnymi ułatwieniami dla zamawiających, zostały obwarowane koniecznością wystąpienia ściśle określonych okoliczności. Zasada jest prosta i sprowadza się do tego, że im większe ograniczenie konkurencji, tym bardziej restrykcyjne przesłanki zastosowania trybu czy określonych możliwości. Łatwo więc zauważyć, że najbardziej szczegółowo opisane przez ustawodawcę zostały okoliczności umożliwiające zastosowanie niekonkurencyjnych trybów, czyli negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki.

Kontrolowane ograniczanie konkurencji

Tematyka przesłanek jest na tyle rozbudowana i obszerna, że do celów przedmiotowego opracowania ograniczę się jedynie do wyjaśnienia praktycznego rozumienia dwóch występujących w nich sformułowań, sprawiających największe problemy interpretacyjne, a mianowicie: „pilna potrzeba udzielenia zamówienia” (art. 49 ust. 3, art. 52 ust. 4 i art. 62 ust. 1 pkt 4 Pzp) oraz „natychmiastowe wykonanie zamówienia” (art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp). Wyjaśnić przy tym należy, że przywołany powyżej tryb zamówienia z wolnej ręki nie występuje na gruncie prawa europejskiego. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi określa jedynie procedurę negocjacyjną bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu, czyli odpowiednik polskich negocjacji bez ogłoszenia. W konsekwencji tego faktu w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie sposób odnaleźć sformułowania znanego w polskim systemie zamówień publicznych, tj. „wymagania natychmiastowego wykonania zamówienia”. Orzecznictwo ETS posługuje się jednak pojęciem „pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucje zamawiające nie mogły przewidzieć”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne