Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia w postępowaniu do 30 000 euro?

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska

Prawidłowe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia ma znaczenie w przypadku wszystkich zamówień, bez względu na ich rodzaj, zakres czy wartość szacunkową.

Dla postępowań o wartości przekraczającej 30 000 euro podstawowe zasady warunkujące uznanie prawidłowości opisu zamówionych dóbr czy usług wynikają bezpośrednio z ustawy (art. 29 i n. pzp).

W przypadku natomiast zamówień, których wartość nie przekracza wskazanej kwoty, przepisy pzp nie znajdują już zastosowania (zob. art. 4 pkt 8 pzp). A zatem, opierając się na literalnym brzmieniu ustawy, można by próbować formułować tezę, zgodnie z którą zamawiający nie mają wówczas obowiązku przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu reguł wynikających z ustawy. Takie założenie prowadziłoby jednak do mylnego wniosku, że w przypadku tzw. zamówień bagatelnych zamawiającym pozostawiona została pełna swoboda lub wręcz dowolność kształtowania opisu przedmiotu zamówienia. A to miałoby z kolei negatywny wpływ na pokaźny rynek tych zamówień (oznaczałoby to m.in. dopuszczalność wskazywania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, czyli stosowania nazw własnych).

Jak zatem powinni postępować zamawiający? Przede wszystkim powinni dochowywać należytej staranności i kierować się przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Fakt, że do zamówień bagatelnych nie znajduje zastosowania pzp, nie uprawnia bowiem do wydatkowania środków publicznych w sposób dowolny i do dokonywania zakupów z zastosowaniem niekonkurencyjnych preferencji.


Irena Skubiszak-Kalinowska
radca prawny, były arbiter z listy Prezesa UZP, wykładowca na UW i SGH

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne