Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia w postępowaniu do 30 000 euro?

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska

Prawidłowe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia ma znaczenie w przypadku wszystkich zamówień, bez względu na ich rodzaj, zakres czy wartość szacunkową.

Dla postępowań o wartości przekraczającej 30 000 euro podstawowe zasady warunkujące uznanie prawidłowości opisu zamówionych dóbr czy usług wynikają bezpośrednio z ustawy (art. 29 i n. pzp).

W przypadku natomiast zamówień, których wartość nie przekracza wskazanej kwoty, przepisy pzp nie znajdują już zastosowania (zob. art. 4 pkt 8 pzp). A zatem, opierając się na literalnym brzmieniu ustawy, można by próbować formułować tezę, zgodnie z którą zamawiający nie mają wówczas obowiązku przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu reguł wynikających z ustawy. Takie założenie prowadziłoby jednak do mylnego wniosku, że w przypadku tzw. zamówień bagatelnych zamawiającym pozostawiona została pełna swoboda lub wręcz dowolność kształtowania opisu przedmiotu zamówienia. A to miałoby z kolei negatywny wpływ na pokaźny rynek tych zamówień (oznaczałoby to m.in. dopuszczalność wskazywania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, czyli stosowania nazw własnych).

Jak zatem powinni postępować zamawiający? Przede wszystkim powinni dochowywać należytej staranności i kierować się przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Fakt, że do zamówień bagatelnych nie znajduje zastosowania pzp, nie uprawnia bowiem do wydatkowania środków publicznych w sposób dowolny i do dokonywania zakupów z zastosowaniem niekonkurencyjnych preferencji.


Irena Skubiszak-Kalinowska
radca prawny, były arbiter z listy Prezesa UZP, wykładowca na UW i SGH

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne