Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki


Zamówienie w częściach a podatek VAT

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne na obiekcie zabytkowym. Zamówienie składa się z następujących części: prace przedprojektowe, projekt budowlano -wykonawczy wielobranżowy, program-projekt prac konserwatorskich i restauratorskich wraz z technologią ich wykonania, kosztorysy robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a także nadzór autorski. Jeden z wykonawców (cz. 3 zamówienia) zastosował zwolnienie z podatku VAT. Wartość tej części zamówienia to 137 tys. zł netto, a całego zamówienia – 329 tys. zł netto. W odpowiedzi na zapytanie, dlaczego wykonawca przygotował ofertę ze zwolnieniem od podatku VAT, poinformował, że „według ustawy o podatku od towarów i usług, usługi związane z kulturą, sklasyfikowane według PKWiU 92, są zwolnione z podatku VAT. To podatnik odpowiada za prawidłowe sklasyfikowanie świadczonych usług, a osoba przyjmująca fakturę, w tym przypadku zamawiający, nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wystawioną fakturę i obliczony podatek”. Czy wobec tego można różnicować stawkę VAT dla części zamówienia?

 

Jeśli zamówienie jest podzielone na części, to – zgodnie z art. 2 pkt 6 Pzp – oferta częściowa to oferta przewidująca wykonanie części zamówienia publicznego. Zgodnie z tą definicją, gdy zamawiający dzieli zamówienie na części, powinien tak przygotować formularz ofertowy, by wykonawca oświadczył w sposób jednoznaczny, na którą część zamówienia składa ofertę. Skoro oferta na część zamówienia jest osobną ofertą, wykonawca musi dla danej części podać cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 Pzp, tzn. wraz z obowiązującym podatkiem VAT, który może być różny zależnie od tego, czego dotyczy dana część zamówienia. Powyższe pytanie jest tak sformułowane, że istnieje domniemanie, iż zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części w myśl ww. przepisów, ale zorganizował jedno postępowanie, oczekując tylko realizacji kolejnych sześciu etapów zamówienia na podstawie jednej umowy. Skoro jednak zamawiający zdecydował się na osobne etapy, a tym samym prawdopodobnie na wykonywanie i fakturowanie fakturami przejściowymi, to muszą na nich znajdować się wartości podatku adekwatne do tego, czego dotyczą. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne