Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Moda na innowacje

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Grzegorz Mazurek

Rozwój gospodarczy jest ściśle związany z rozwojem innowacyjności, co znalazło odzwierciedlenie w zamówieniach publicznych, które powinny być postrzegane jako sposób kreowania popytu na produkty innowacyjne.

Innowacyjność jest wskazywana jako konieczny w warunkach globalizacji na świecie sposób konkurencji państw Unii Europejskiej. Zarówno Komisja, jak i Rada Europejska wielokrotnie podejmowały inicjatywy w dziedzinie promowania innowacyjnych rozwiązań poprzez zamówienia publiczne. W tym celu wydano opracowania: „Guide on dealing with innovative solutions in public procurement”1, które ukazało się w pierwszym kwartale 2007 r., oraz „Innovation and public procurement. Review of issues at stake”2. W przypadku inicjatyw w Polsce należy wskazać na dokument o nazwie „Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”3. Istotnym elementem jest również ekspertyza „Tworzenie warunków dla zamówień publicznych sprzyjających innowacjom”4, wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

 

Pamiętać trzeba o tym, że w ostatnich czasach nieustannie pojawiają się nowe technologie, a konkurencja stale się nasila. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo, które nie wprowadza zmian lub zbyt wolno reaguje na zdarzenia zachodzące w otoczeniu, może sobie nie poradzić. Teza ta jest prawdziwa dla każdego działu w każdym przedsiębiorstwie i dla każdego kraju na świecie. Tak wśród teoretyków, jak i praktyków biznesu panuje zgoda co do faktu, że obecnie jednym z kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw są właśnie innowacje.


Zadania zamawiających

 

Innowacyjne zamówienia publiczne wymagają:

 

  • szczegółowych negocjacji z potencjalnymi wykonawcami również na etapie przygotowania postępowania,
  • elastyczności z uwzględnieniem zapewnienia przejrzystości na etapie prowadzenia postępowania,
  • fachowości oceny ofert,
  • konieczności zastosowania kryteriów oferty najkorzystniejszej ekonomicznie,
  • odpowiedniego rozłożenia ryzyka pomiędzy zamawiającego i wykonawcę,
  • ciągłego monitorowania wykonania zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne