Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Moda na innowacje

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Grzegorz Mazurek

Rozwój gospodarczy jest ściśle związany z rozwojem innowacyjności, co znalazło odzwierciedlenie w zamówieniach publicznych, które powinny być postrzegane jako sposób kreowania popytu na produkty innowacyjne.

Innowacyjność jest wskazywana jako konieczny w warunkach globalizacji na świecie sposób konkurencji państw Unii Europejskiej. Zarówno Komisja, jak i Rada Europejska wielokrotnie podejmowały inicjatywy w dziedzinie promowania innowacyjnych rozwiązań poprzez zamówienia publiczne. W tym celu wydano opracowania: „Guide on dealing with innovative solutions in public procurement”1, które ukazało się w pierwszym kwartale 2007 r., oraz „Innovation and public procurement. Review of issues at stake”2. W przypadku inicjatyw w Polsce należy wskazać na dokument o nazwie „Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”3. Istotnym elementem jest również ekspertyza „Tworzenie warunków dla zamówień publicznych sprzyjających innowacjom”4, wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

 

Pamiętać trzeba o tym, że w ostatnich czasach nieustannie pojawiają się nowe technologie, a konkurencja stale się nasila. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo, które nie wprowadza zmian lub zbyt wolno reaguje na zdarzenia zachodzące w otoczeniu, może sobie nie poradzić. Teza ta jest prawdziwa dla każdego działu w każdym przedsiębiorstwie i dla każdego kraju na świecie. Tak wśród teoretyków, jak i praktyków biznesu panuje zgoda co do faktu, że obecnie jednym z kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw są właśnie innowacje.


Zadania zamawiających

 

Innowacyjne zamówienia publiczne wymagają:

 

  • szczegółowych negocjacji z potencjalnymi wykonawcami również na etapie przygotowania postępowania,
  • elastyczności z uwzględnieniem zapewnienia przejrzystości na etapie prowadzenia postępowania,
  • fachowości oceny ofert,
  • konieczności zastosowania kryteriów oferty najkorzystniejszej ekonomicznie,
  • odpowiedniego rozłożenia ryzyka pomiędzy zamawiającego i wykonawcę,
  • ciągłego monitorowania wykonania zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne