Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Dostawa i montaż barier energochłonnych

Data publikacji: 02-12-2015 Autor: Michał Zastrzeżyński

Zamawiając bariery energochłonne, należy mieć na uwadze nie tylko regulacje pzp, lecz także przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Obecnie realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową drogi nie obejmują tylko i wyłącznie samej budowy, ale dotyczą także przygotowania całej towarzyszącej temu infrastruktury. Zamawianie barier energochłonnych jest przeważnie częścią większego postępowania obejmującego kompleksowo całość prac związanych z budową drogi. Może jednak zaistnieć potrzeba zrealizowania osobnej dostawy barier energochłonnych, np. w sytuacji, gdy obecnie zainstalowane zostaną uszkodzone.

Podstawowe założenia

Podstawowymi parametrami określającymi jakość barier ochronnych są przede wszystkim: poziom powstrzymywania, szerokość pracująca oraz poziom intensywności zderzenia.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Opis przedmiotu zamówienia musi być ściśle powiązany z potrzebami zamawiającego. Zamawiający może wymagać dostawy produktu wysokiej jakości, spełniającego rygorystyczne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, o ile tak określone parametry wynikają z jego obiektywnych potrzeb. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 29 ust. 2 pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Fakt, że zamawiający wskazuje parametry, których pewne produkty dostępne na rynku nie spełniają, nie oznacza, że narusza on w ten sposób zasadę uczciwej konkurencji. Naturalne jest, że na rynku oferowane są między innymi produkty czy usługi nieodpowiadające potrzebom zamawiającego.

Uczciwa konkurencja

Granica, po przekroczeniu której dochodzi do złamania zasady uczciwej konkurencji, jest niezwykle cienka. W przypadku gdy zainteresowany postępowaniem wykonawca złoży odwołanie, w którym zarzuci zamawiającemu naruszenie zasad uczciwej konkurencji, to na zamawiającym będzie ciążył obowiązek wykazania, że postawione przez niego wymaganie wobec przedmiotu zamówienia wynika z jego obiektywnych potrzeb.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne