Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Czy zamawiający może wielokrotnie zwracać się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Data publikacji: 02-12-2015 Autor: Jacek Szmalenberg

Zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia w przypadku, gdy cena wydaje mu się rażąco niska oraz gdy podejrzewa, że nie ma możliwości wykonania zamówienia za podaną kwotę. Zwracając się o wyjaśnienia, zamawiający sygnalizuje, że ma wątpliwości co do rzetelności ceny. Ważne z punktu widzenia zamawiającego jest pytanie o to, czy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny można wielokrotnie wzywać jednego wykonawcę.

Jest o tyle istotne, że często zdarza się, iż wykonawcy składają niekompletne wyjaśnienia. Krajowa Izba Odwoławcza dopuszcza taką możliwość, jednak zamawiający musi wystrzegać się kierowania ogólnych bądź nieprecyzyjnych wezwań – powinien on bowiem wskazać na konkretne elementy ceny, w stosunku do których żąda wyjaśnień. W sytuacji gdy wykonawca udzieli wyjaśnień, które w ocenie zamawiającego są niewystarczające, to analizując ich treść, zamawiający powinien zweryfikować ich rzetelność pod kątem użytych w wezwaniu pytań. Jeśli bowiem wyjaśnienia są zbyt ogólne wskutek nieprecyzyjnie sformułowanych pytań, zamawiający powinien ponowić wezwanie, precyzując swoje wątpliwości. Praktyka pokazuje, że inaczej należy oceniać nierzetelne wyjaśnienia wykonawcy, który celowo składa je w formie ogólnikowej, wymijającej i nieprzekonującej. W takiej sytuacji zamawiający nie musi wielokrotnie wzywać wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

Reasumując – po uwzględnieniu okoliczności faktycznych i prawnych postępowania można stwierdzić, że istnieją przesłanki dające zamawiającemu możliwość kierowania kolejnego wezwania. Przy czym rzetelność i profesjonalizm zamawiającego, wskazującego w wezwaniu konkretne elementy, których wyjaśnienia żąda, może wyeliminować konieczność kierowania do wykonawcy kolejnych wezwań.


Jacek Szmalenberg
szef komórki organizacyjnej zamawiającego, praktyk zamówień publicznych, członek OSKZP

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne