Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Umowy na zasadach FIDIC

Data publikacji: 02-07-2009

Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC w projektach Funduszu Spójności i programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” oraz niektórych klauzul umownych w kontekście kwalifikowalności wydatków.

W projektach finansowanych z Funduszu Spójności obowiązek stosowania warunków kontraktowych FIDIC (Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów) wynikał ze specyfiki projektów inwestycyjnych i stosowania ich w okresie przedakcesyjnym dla projektów ISPA. Dla projektów z sektora środowiska wymóg stosowania tych warunków dodatkowo został zamieszczony w umowie o dofinansowanie projektu.

 

W projektach finansowanych w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” we wzorze umowy o dofinansowanie projektu nie ma natomiast klauzuli nakładającej na beneficjentów obowiązku stosowania warunków kontraktowych FIDIC. Mają więc oni swobodę regulowania stosunków prawnych łączących ich z wykonawcami, w obszarze zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. Nie powinno być to jednak odbierane przez beneficjentów jako zalecenie do niestosowania procedur FIDIC. Mając na uwadze zasadę swobody zawierania umów, wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego (art. 3531 kc), beneficjenci mogą odpowiednio wykorzystywać wzorce przy zawieraniu umów, w tym również w umowach w sprawach zamówień publicznych, samodzielnie dostosowując zapisy kontraktowe FIDIC w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.


Stanowisko Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

 

1. Odstąpienie od stosowania procedur FIDIC wymaga od beneficjentów opracowania własnych warunków kontraktowych, które umożliwią właściwą realizację inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy europejskich.

2. Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC pozwala na standaryzację procedur zarządzania projektem dla inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich. Standaryzacja zaś pozwala na ocenę prawidłowości zarządzania inwestycją i finansami przez przeszkolone kadry, podczas gdy próba opracowania nowych dla każdej umowy, innych warunków kontraktowych i procedur może doprowadzić do trudności w identyfikacji zagrożeń wdrażanego projektu/umowy i braku transparentności wykorzystania środków unijnych, co w konsekwencji może doprowadzić nawet do ich zwrotu.

3. Wybiórcze stosowanie klauzul FIDIC może spowodować ograniczenie praw wykonawców i w konsekwencji doprowadzić do wzrostu kosztów realizacji inwestycji lub w ogóle braku zainteresowania wykonawców udziałem w przetargach, w których nie będą potrafili oszacować ryzyka.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne