Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Czy zamawiający może wielokrotnie zwracać się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Data publikacji: 02-12-2015 Autor: Grzegorz Mazurek

Każdy wykonawca, który otrzyma wezwanie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 pzp i chce uzyskać zamówienie, powinien na nie odpowiedzieć rzetelnie. Dotyczy to zarówno wezwania sformułowanego ogólnie (na podstawie samej treści art. 90 ust. 1 pzp), jak i wezwania szczegółowego, w którym zamawiający wskazuje konkretne elementy budzące jego wątpliwości.

Wyjaśnianie ceny oferty to przedstawianie merytorycznej treści oferty w połączeniu ze składnikami cenowymi i dowodami (najczęściej ofertami dostawców materiałów). Każde postępowanie ma inne aspekty wyjaśnień – inaczej wyjaśnia się cenę w postępowaniu z wynagrodzeniem kosztorysowym, opartym na przedmiarach, a inaczej przy wynagrodzeniu ryczałtowym. Inne wyjaśnienia następują w przypadku robót budowlanych, a inne w przypadku usług (np. projektowych czy usług utrzymania czystości). Jeszcze inne wyjaśnienia składane są w odniesieniu do zamówień na dostawy. Dlatego w stosunku do każdego postępowania indywidualnie należy ocenić, czy zamawiający miał obowiązek wezwania szczegółowego oraz czy będzie miał prawo do ponownego wezwania. Wezwanie ponowne należałoby raczej określić jako „uszczegółowienie” dotychczas złożonych wyjaśnień.

Pytanie może np. dotyczyć ilości materiałów, które mają zostać zużyte w jednostce czasu (przy usługach utrzymania czystości). W taki sposób zamawiający stopniowo uzyskuje pełną wiedzę na temat założeń wykonawcy i dzięki temu ma wystarczające informacje potrzebne do oceny realności ceny i możliwości prawidłowego wykonania zamówienia. Wątpliwa będzie natomiast zasadność ponownego wezwania do złożenia wyjaśnień w przypadku, gdy wykonawca złoży wyjaśnienia bardzo ogólne, niepozwalające zamawiającemu na przeprowadzenie analizy jego założeń cenowych.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną, były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne