Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Ubezpieczenia grupowe pracowników

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Robert Bartkowski
Tagi:    podmiot trzeci
Autor: Bartłomiej Brosz

W przypadku pracodawcy zobowiązanego do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia powyżej 14 tys. euro zawsze powinno być poprzedzone udzieleniem zamówienia.

W ostatnim czasie szeroko komentowany jest temat związany z grupowymi ubezpieczeniami pracowników – zarówno na życie, jak i coraz bardziej popularnymi grupowymi polisami medycznymi czy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisy te w imieniu swoich pracowników, na podstawie stosownych umów, kupuje pracodawca. Natomiast pracownikom, oczywiście za ich zgodą, bowiem ubezpieczenia te nie są obowiązkowe, z pensji potrącana jest kwota miesięcznej składki.

Odpłatność zawieranej umowy

Dokonując wstępnej analizy tej kwestii, można postawić wniosek, że wszystko jest w porządku. Pracownicy mają możliwość zdeklarowania chęci przystąpienia do danego ubezpieczenia, pracodawca zawiera umowę cywilnoprawną z ubezpieczycielem, a ten ma możliwość sprzedaży swojego produktu. Jednak większość pracodawców, zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), narusza jej przepisy, nie udzielając zamówienia publicznego w przypadku, gdy wartość przedmiotu zamówienia (polis) przekracza 14 tys. euro.

Zamawiający w tym momencie z pewnością podnosić będą poniższe argumenty, które przemawiają za nieobowiązkowym stosowaniem przepisów Pzp:

 

1) polisy są dobrowolne,

2) finansowanie następuje ze składek potrącanych z pensji danego pracownika, który wyraził chęć przystąpienia do ubezpieczenia, a nie z publicznych pieniędzy.

 

W zasadzie można stwierdzić, że te argumenty są wystarczające, jednak w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne