Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Instalacje elektryczne

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    kontrola
Autor: Bartłomiej Brosz

Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych, będących zasobem jednostki samorządu terytorialnego.

Samorządy posiadają w swych zasobach wiele obiektów budowlanych lub urządzeń, wymagających zasilenia w energię elektryczną. Właściciele obiektów i urządzeń nie tylko z powodu obowiązującego prawa powinni dbać o stan techniczny przyjętych rozwiązań w dziedzinie korzystania z energii elektrycznej, ale także – w dobie kryzysu – zwracać uwagę na to, by koszty działalności były jak najmniejsze. Oszczędności nie zawsze jednak prowadzą do racjonalnego gospodarowania budżetem. Czasami zamawiającemu wydaje się, że oszczędzając na bieżącej konserwacji czy przeglądach uzyskuje dodatkowe środki finansowe.

Kto odpowiada za stan techniczny

Jak wynika z lektury fachowej literatury, procesowi wytwarzania, przetwarzania, przesyłu i użytkowania energii elektrycznej towarzyszy występowanie strat mocy i energii. Stąd też tak konieczna jest racjonalna gospodarka energetyczna przez użytkownika.

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2006 nr 156, poz. 1118) obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku spoczywa na:

 

  1. dostawcy energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza oraz liczników znajdujących się w budynku,
  2. właścicielu lub zarządcy budynku w zakresie oprzewodowania, sprzętu i osprzętu, urządzeń zasilających i rozdzielczych, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia,
  3. użytkowniku lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych lub wyłączników nadmiarowych instalacyjnych, wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych oraz odbiorników energii elektrycznej stanowiących wyposażenie lokalu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne