Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Oznakowanie pionowe

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Mariola Kupriańczyk, Jerzy Wysocki

Przygotowując postępowanie na dostawę i montaż znaków drogowych, zamawiający bardzo dokładnie muszą opisać nie tylko ich grupy i wielkości, ale również rodzaj folii czy podkładu, a także monitoring stanu technicznego.

Rozwój nowoczesnych technologii – przy coraz dynamiczniejszym rozwoju motoryzacji – pozwala skuteczniej realizować zadania związane z oznakowaniem pionowym dróg.

Ogólne zasady

Znaki drogowe pionowe umieszczane po prawej stronie jezdni lub nad nią dotyczą kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu. Jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to dotyczą tylko kierujących znajdujących się na danym pasie, nad którym się znajdują. Znaki umieszczone po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowią powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Wiele znaków pionowych pojawia się na drodze tylko na krótki czas. Każdy kierujący jest obowiązany respektować znaki drogowe pionowe umieszczone na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne. Należy przypomnieć, iż znaki drogowe wyrażające zakazy lub nakazy odnoszące się do kierunku jazdy oraz znaki zakazu wjazdu pojazdów o określonych wymiarach, masie lub naciskach osi nie dotyczą kierującego pojazdem szynowym, poruszającego się po wyznaczonej dla niego trasie. Znaki drogowe, które są dodatkowo opatrzone napisami lub symbolami umieszczonymi na tabliczkach znajdujących się pod nimi, stanowią integralną całość wraz z tymi tabliczkami, o czym należy pamiętać, zlecając usługę utrzymania znaków drogowych. Bardzo często znaki drogowe poziome odzwierciedlają znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze lub zakazu) i stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych.

 

Opisując usługę utrzymania oznakowania pionowego, musimy przekazać wykonawcom informacje co do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Stąd też dobrze jest przyswoić sobie niektóre definicje związane z oznakowaniem pionowym na drodze.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne