Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Rozpad konsorcjum

Data publikacji: 05-11-2015 Autor: Konrad Majewski, Kamil Stolarski
Tagi:    oświadczenie   wadium   konsorcjum   ppp   fidic   kary umowne   siwz

Jakie są prawne konsekwencje dla prowadzonego postępowania i zawartej umowy o zamówienie publiczne w przypadku odstąpienia od umowy przez jednego członka konsorcjum?

Praktyką zamówień publicznych jest wspólne ubieganie się o zamówienie, a następnie jego realizowanie przez wielu wykonawców działających w formie konsorcjum. W szczególności przy wykonywaniu dużych i skomplikowanych inwestycji publicznych w pełni racjonalne i uzasadnione jest łączenie potencjałów przez wielu wykonawców. Bez wątpienia występujący w takiej sytuacji efekt synergii sprzyja bardziej efektywnej realizacji zamówień. Jednocześnie taki sposób podejścia do inwestycji publicznych pozostaje w zgodzie z postulatem, aby zapewnić szerszy dostęp do zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorcom. Umożliwienie udziału w zamówieniach konsorcjom składającym się z małych i średnich wykonawców jest jednym z instrumentów realizujących ten postulat.

Czasem jednak zdarza się, że wykonawcy, którzy początkowo chcieli wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie je realizować, postanawiają zakończyć współpracę. Jakkolwiek przyczyny takiej decyzji mogą być różne, to jednak zarówno wykonawcy, jak i zamawiający powinni być świadomi jej konsekwencji. W niniejszym artykule autorzy przybliżają różne sytuacje związane z rozpadem konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz konsekwencje odstąpienia przez jednego z konsorcjantów od umowy z zamawiającym.

Rozpad konsorcjum – uwagi ogólne

W pierwszej kolejności należy wskazać, że konsekwencje rozpadu konsorcjum w dużej mierze zależą od tego, kiedy (na jakim etapie) do takiego zdarzenia dojdzie. Inne bowiem będą konsekwencje rozpadu konsorcjum na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeszcze przed złożeniem przez wykonawców oferty wspólnej, a inne po jej złożeniu. Jeszcze inaczej będzie się przedstawiała sytuacja zamawiającego i konsorcjantów, gdy do rozpadu konsorcjum dojdzie już po zawarciu umowy i jeden z wykonawców postanowi odstąpić od umowy z zamawiającym.

Rozpad konsorcjum przed terminem składania ofert

Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich to etap po wszczęciu postępowania, który biegnie aż do dnia, w którym upływa termin składania ofert. Po nim następuje zaś etap, który co do zasady kończy się udzieleniem zamówienia publicznego temu wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Jednak jeszcze przed oficjalnym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający podejmuje szereg czynności, które jakkolwiek nie są realizowane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, to jednak są z nim immanentnie związane i na nie oddziałują. W tym miejscu warto tylko przypomnieć, że w przypadku trybów przetargowych (tj. przetargu nieograniczonego i ograniczonego) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – co do zasady – wszczynane jest w dniu, w którym doszło do upublicznienia przez zamawiającego ogłoszenia w zamówieniu. Natomiast w pozostałych trybach, w których wykonawcy są zapraszani bezpośrednio do składania ofert lub do negocjacji przez zamawiającego, wszczęcie postępowania następuje w dniu, w którym takie zaproszenie jest skierowane do określonych wykonawców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne