Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

X FORUM Przetargów Publicznych – relacja

Data publikacji: 04-11-2015
Autor: Zdjęcia: Paweł Konarzewski
Warsztaty w grupach...
Autor: Zdjęcia: Paweł Konarzewski
Autor: Zdjęcia: Paweł Konarzewski
Uroczystą kolację, która...
Autor: Zdjęcia: Paweł Konarzewski
Stoliki eksperckie
Autor: Zdjęcia: Paweł Konarzewski

Ponad 400 osób spotkało się 12 października na X FORUM Przetargów Publicznych. Konferencja tradycyjnie miała miejsce w centrum kongresowym Warszawianka w Jachrance koło Warszawy, gdzie przez trzy dni odbywały się wykłady i warsztaty z zakresu szeroko pojętego prawa zamówień publicznych.

 

Jak co roku w gronie prelegentów znaleźli się najlepsi eksperci i praktycy zajmujący się tą tematyką, a organizatorzy zadbali o wysoki poziom merytoryczny oraz zapewnili uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń.

Zagadnienia poruszane podczas jubileuszowego FORUM opierały się na temacie przewodnim: „Prawo zamówień publicznych – problemy praktyczne w świetle nowych dyrektyw, aktualnych przepisów i planowanych zmian”.


Patroni X Forum

 

  • Krajowa Izba Gospodarcza
  • Ministerstwo Gospodarki
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
  • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
  • Związek Powiatów Polskich

Wykłady inauguracyjne

Wystąpienie Gościa Specjalnego

Konferencja została zainaugurowana wykładem Gościa Specjalnego, prof. Zygmunta Niewiadomskiego, pt. „Kolejne zmiany prawa budowlanego czy kodeks urbanistyczno-budowlany?”. Profesor zwrócił uwagę na konieczność diagnozy obecnie obowiązującego prawa budowlanego w kontekście jego całościowego uporządkowania. Uznał, że pomysł gruntownego przeglądu szeroko pojętego prawa budowlanego, a następnie skonstruowania tego prawa od nowa, zasługuje na uwagę. Wydaje się bowiem, że integralna regulacja całego procesu inwestycyjno-budowlanego pomoże zaradzić obecnym problemom stosowania tego prawa w praktyce.

Sposób wdrożenia nowych dyrektyw do prawa krajowego

O przewidywanych skutkach wdrożenia nowych dyrektyw mówił dr Włodzimierz Dzierżanowski. Wskazał on, że wdrażane przepisy muszą być spójne wewnętrznie i mieć jednolity aparat pojęciowy. Tymczasem w projekcie nowelizacji wymieszane zostały dwa porządki prawne – krajowy i unijny. Prelegent podkreślił konieczność ustalenia jasnych relacji wobec prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego. Omówił także podstawowe zasady, jakimi powinien się kierować ustawodawca krajowy, wdrażając przepisy unijne: zasadę trwałości prawa, zasadę jego zrozumiałości, a także zasadę zaufania do państwa.

Partnerstwo innowacyjne

Wystąpienie dra Pawła Nowickiego poświęcone było partnerstwu innowacyjnemu. Prowadzący szczegółowo scharakteryzował ten nowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, wskazany w dyrektywach. Zwrócił uwagę przede wszystkim na samo pojęcie innowacji, a także na cel partnerstwa innowacyjnego. Omówił też kwestie związane z prowadzeniem takiego postępowania, a także z kryteriami oceny ofert, jakie powinny zostać w tym trybie zastosowane, oraz etapy partnerstwa innowacyjnego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne