Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

X FORUM Przetargów Publicznych – relacja

Data publikacji: 04-11-2015
Autor: Zdjęcia: Paweł Konarzewski
Warsztaty w grupach...
Autor: Zdjęcia: Paweł Konarzewski
Autor: Zdjęcia: Paweł Konarzewski
Uroczystą kolację, która...
Autor: Zdjęcia: Paweł Konarzewski
Stoliki eksperckie
Autor: Zdjęcia: Paweł Konarzewski

Ponad 400 osób spotkało się 12 października na X FORUM Przetargów Publicznych. Konferencja tradycyjnie miała miejsce w centrum kongresowym Warszawianka w Jachrance koło Warszawy, gdzie przez trzy dni odbywały się wykłady i warsztaty z zakresu szeroko pojętego prawa zamówień publicznych.

 

Jak co roku w gronie prelegentów znaleźli się najlepsi eksperci i praktycy zajmujący się tą tematyką, a organizatorzy zadbali o wysoki poziom merytoryczny oraz zapewnili uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń.

Zagadnienia poruszane podczas jubileuszowego FORUM opierały się na temacie przewodnim: „Prawo zamówień publicznych – problemy praktyczne w świetle nowych dyrektyw, aktualnych przepisów i planowanych zmian”.


Patroni X Forum

 

  • Krajowa Izba Gospodarcza
  • Ministerstwo Gospodarki
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
  • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
  • Związek Powiatów Polskich

Wykłady inauguracyjne

Wystąpienie Gościa Specjalnego

Konferencja została zainaugurowana wykładem Gościa Specjalnego, prof. Zygmunta Niewiadomskiego, pt. „Kolejne zmiany prawa budowlanego czy kodeks urbanistyczno-budowlany?”. Profesor zwrócił uwagę na konieczność diagnozy obecnie obowiązującego prawa budowlanego w kontekście jego całościowego uporządkowania. Uznał, że pomysł gruntownego przeglądu szeroko pojętego prawa budowlanego, a następnie skonstruowania tego prawa od nowa, zasługuje na uwagę. Wydaje się bowiem, że integralna regulacja całego procesu inwestycyjno-budowlanego pomoże zaradzić obecnym problemom stosowania tego prawa w praktyce.

Sposób wdrożenia nowych dyrektyw do prawa krajowego

O przewidywanych skutkach wdrożenia nowych dyrektyw mówił dr Włodzimierz Dzierżanowski. Wskazał on, że wdrażane przepisy muszą być spójne wewnętrznie i mieć jednolity aparat pojęciowy. Tymczasem w projekcie nowelizacji wymieszane zostały dwa porządki prawne – krajowy i unijny. Prelegent podkreślił konieczność ustalenia jasnych relacji wobec prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego. Omówił także podstawowe zasady, jakimi powinien się kierować ustawodawca krajowy, wdrażając przepisy unijne: zasadę trwałości prawa, zasadę jego zrozumiałości, a także zasadę zaufania do państwa.

Partnerstwo innowacyjne

Wystąpienie dra Pawła Nowickiego poświęcone było partnerstwu innowacyjnemu. Prowadzący szczegółowo scharakteryzował ten nowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, wskazany w dyrektywach. Zwrócił uwagę przede wszystkim na samo pojęcie innowacji, a także na cel partnerstwa innowacyjnego. Omówił też kwestie związane z prowadzeniem takiego postępowania, a także z kryteriami oceny ofert, jakie powinny zostać w tym trybie zastosowane, oraz etapy partnerstwa innowacyjnego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne