Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Jaki byłby najlepszy sposób na wdrożenie nowych dyrektyw do polskiego porządku prawnego?

Data publikacji: 04-11-2015 Autor: Jerzy Pieróg

Przez pojęcie „wdrożenie dyrektyw unijnych” należy rozumieć wprowadzenie rozwiązań w nich zawartych do polskiego systemu prawnego, przy uwzględnieniu specyfiki tego systemu oraz jego uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Nie chodzi więc o proste przepisanie postanowień z dyrektyw, lecz o twórcze ich przeniesienie na polski grunt. I to jest właśnie najtrudniejszy element adaptacji przepisów unijnych, gdyż wymaga dobrej znajomości ich treści, ale także dużego doświadczenia w stosowaniu pzp. Dlatego prace nad wdrożeniem dyrektyw powinny przebiegać w spokoju i bez pośpiechu, a uczestniczyć w nich powinny kompetentne osoby.

Sam sposób wdrożenia dyrektyw jest tak naprawdę sprawą drugorzędną. Z pewnością jednak powinien uwzględniać nie tyle samą treść dyrektyw, co przede wszystkim stan polskiego prawa w danym zakresie. A stan ten wskazuje, że najwłaściwszym sposobem na wdrożenie dyrektyw jest przygotowanie nowej ustawy, całościowo regulującej problematykę zamówień publicznych, ale jednocześnie niedublującej dobrych rozwiązań prawnych uregulowanych w innych ustawach.

Prawo zamówień publicznych zmieniane było już kilkadziesiąt razy, w tym kilkakrotnie w sposób znaczący. Obecnie jest mało przejrzyste, traci spójność, staje się coraz bardziej kazuistyczne. Kolejna poważna jego zmiana może mu tylko zaszkodzić. Dlatego jakąkolwiek nowelizację trudno będzie uznać za wdrożenie nowych dyrektyw. Co prawda najważniejsze ich postanowienia zapewne znajdą się w takim przypadku w „odnowionej” ustawie, ale prawo takie nie będzie tworzyć nowoczes­nego systemu zamówień publicznych, co jest motywem przewodnim nowych dyrektyw.


Jerzy Pieróg
adwokat, Kancelaria PIERÓG & Partnerzy

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne