Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Moment udostępniania ofert

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Grzegorz Mazurek

Prawo zamówień publicznych wskazuje, że zamawiający ma obowiązek udostępnienia ofert zaraz po ich otwarciu. Rozporządzenie w sprawie protokołu określa te zasady nieco inaczej. Jak więc rozumieć sprzeczne zapisy?

Jedną z kwestii budzących wątpliwości w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest moment, w którym zamawiający ma obowiązek udostępnić do wglądu oferty. Wątpliwości wynikają z porównania treści art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (DzU nr 188, poz. 1154).

Rozbieżne interpretacje

Powyższe zagadnienie było przedmiotem publikacji autorstwa Piotra Trębickiego pt. „Oferty prawie tajne” („Rzeczpospolita”, 30 stycznia 2009 r.). Wskazał on, że expressis verbis z Pzp wynika, iż z zasady oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, w odróżnieniu od pozostałych załączników do protokołu postępowania, które udostępnia się od momentu wyboru oferty najkorzystniejszej. Dalej wskazał na przykładową sytuację, w której wykonawca obecny na otwarciu ofert chciałby natychmiast po odczytaniu kwoty z oferty konkurencji sprawdzić, czy nie zaszła pomyłka lub błąd. Sprawdzenie polegałoby na porównaniu kwoty wpisanej w formularzu ofertowym z kwotą odczytaną na otwarciu ofert.

 

Następnie autor przeanalizował postanowienia rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania, podkreślając różnice pomiędzy określeniami „od chwili otwarcia” oraz „niezwłocznie” i doszedł do wniosku, że postulat zapewnienia jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie został przez ustawodawcę zrealizowany.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne