Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Moment udostępniania ofert

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Grzegorz Mazurek

Prawo zamówień publicznych wskazuje, że zamawiający ma obowiązek udostępnienia ofert zaraz po ich otwarciu. Rozporządzenie w sprawie protokołu określa te zasady nieco inaczej. Jak więc rozumieć sprzeczne zapisy?

Jedną z kwestii budzących wątpliwości w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest moment, w którym zamawiający ma obowiązek udostępnić do wglądu oferty. Wątpliwości wynikają z porównania treści art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (DzU nr 188, poz. 1154).

Rozbieżne interpretacje

Powyższe zagadnienie było przedmiotem publikacji autorstwa Piotra Trębickiego pt. „Oferty prawie tajne” („Rzeczpospolita”, 30 stycznia 2009 r.). Wskazał on, że expressis verbis z Pzp wynika, iż z zasady oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, w odróżnieniu od pozostałych załączników do protokołu postępowania, które udostępnia się od momentu wyboru oferty najkorzystniejszej. Dalej wskazał na przykładową sytuację, w której wykonawca obecny na otwarciu ofert chciałby natychmiast po odczytaniu kwoty z oferty konkurencji sprawdzić, czy nie zaszła pomyłka lub błąd. Sprawdzenie polegałoby na porównaniu kwoty wpisanej w formularzu ofertowym z kwotą odczytaną na otwarciu ofert.

 

Następnie autor przeanalizował postanowienia rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania, podkreślając różnice pomiędzy określeniami „od chwili otwarcia” oraz „niezwłocznie” i doszedł do wniosku, że postulat zapewnienia jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie został przez ustawodawcę zrealizowany.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne