Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wnioski i oferty

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Ewa Marcjoniak

Terminy składania wniosków oraz ofert określone są w prawie zamówień publicznych wprost poprzez podanie konkretnej liczby dni bądź pozostawione do decyzji zamawiających, z zaznaczeniem, aby były one realne.

Terminy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) liczbą dni mają zasadniczo charakter terminów minimalnych, co oznacza, że nie mogą być krótsze, ale mogą zostać przez zamawiających wydłużone. Nieliczne terminy minimalne mogą być przez zamawiającego skracane w sytuacjach określonych w ustawie jako „pilna potrzeba”.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

W przetargu nieograniczonym terminy składania ofert z jednej strony są terminami minimalnymi, uzależnionymi od wartości zamówienia, a z drugiej – pozostawione do decyzji zamawiającego (art. 43 Pzp).

 

  • Wartość poniżej progów unijnych

Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że:

1) w przypadku dostaw lub usług – termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP),

2) w przypadku robót budowlanych – termin nie krótszy niż 20 dni.

 

  • Wartość równa lub powyżej progów unijnych

Termin składania ofert uzależniony jest od sposobu przekazania ogłoszenia i nie może być krótszy niż:

1) 40 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE) drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, tj. za pomocą formularza zamieszczonego na stronie http:// http://simap.europa.eu/,

2) 47 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE w inny sposób.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne