Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Wnioski i oferty

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Ewa Marcjoniak

Terminy składania wniosków oraz ofert określone są w prawie zamówień publicznych wprost poprzez podanie konkretnej liczby dni bądź pozostawione do decyzji zamawiających, z zaznaczeniem, aby były one realne.

Terminy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) liczbą dni mają zasadniczo charakter terminów minimalnych, co oznacza, że nie mogą być krótsze, ale mogą zostać przez zamawiających wydłużone. Nieliczne terminy minimalne mogą być przez zamawiającego skracane w sytuacjach określonych w ustawie jako „pilna potrzeba”.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

W przetargu nieograniczonym terminy składania ofert z jednej strony są terminami minimalnymi, uzależnionymi od wartości zamówienia, a z drugiej – pozostawione do decyzji zamawiającego (art. 43 Pzp).

 

  • Wartość poniżej progów unijnych

Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że:

1) w przypadku dostaw lub usług – termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP),

2) w przypadku robót budowlanych – termin nie krótszy niż 20 dni.

 

  • Wartość równa lub powyżej progów unijnych

Termin składania ofert uzależniony jest od sposobu przekazania ogłoszenia i nie może być krótszy niż:

1) 40 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE) drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, tj. za pomocą formularza zamieszczonego na stronie http:// http://simap.europa.eu/,

2) 47 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE w inny sposób.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne