Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Czy istnieje możliwość realnego udostępnienia wykonawcy zasobów ekonomicznych innego podmiotu?

Data publikacji: 01-10-2015 Autor: Paweł Granecki
Tagi:    podmiot trzeci

W świetle aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający są zobowiązani do coraz bardziej rygorystycznej oceny zobowiązań podmiotów trzecich w celu ustalenia rzeczywistego udostępnienia ich zasobów oraz zwalczania zjawiska handlowania zasobami (zob. m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 kwietnia 2015 r., KIO 656/15).

Powyższa tendencja nie ogranicza się do potencjału w zakresie wiedzy i doświadczenia czy zdolności technicznych, ale obejmuje również udostępnianie zdolności finansowej lub ekonomicznej, co już na gruncie § 1 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (DzU z 2013 r., poz. 231) podlega odrębnym zasadom. Warto tu przywołać np. wyrok KIO z 26 marca 2015 r. (KIO 454/15), w którym Izba określiła, jakie elementy zobowiązania będą potwierdzać realność udostępnionych zasobów. Wskazanie w zobowiązaniu wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej, które pozostają w dyspozycji podmiotu trzeciego, nie jest wystarczające. Słusznie zauważyła Izba, że wątpliwe jest, by na potrzeby zamówienia podmiot trzeci udostępnił wykonawcy całość środków, jakimi dysponuje. Konieczne jest zatem wskazanie na rzeczywisty zakres udostępnionej zdolności finansowej, wyrażony w konkretnej kwocie. Dla potwierdzenia realności udostępnienia podmiot trzeci powinien poinformować także o sposobie udostępnienia zasobu (np. przez pożyczkę, darowiznę lub udzielenie kredytu). Zamawiający będzie wówczas świadomy stosunku łączącego wykonawcę z podmiotem trzecim.


Paweł Granecki
radca prawny, specjalizuje się w zamówieniach publicznych, prowadzi własną kancelarię

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne