Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Czy istnieje możliwość realnego udostępnienia wykonawcy zasobów ekonomicznych innego podmiotu?

Data publikacji: 01-10-2015 Autor: Włodzimierz Dzierżanowski
Tagi:    podmiot trzeci

Najczęściej wymaganym rodzajem potencjału ekonomicznego jest posiadanie ubezpieczenia. W wyroku o sygn. KIO 2255/11, KIO 2260/11, KIO 2283/11 wskazano, że w przypadku grupy kapitałowej, gdzie spółka dominująca zawiera umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rachunek własny oraz powiązanych z nią podmiotów, można skorzystać z ubezpieczenia grupy.

Pogląd ten, choć trafny co do możliwości ubezpieczenia wspólnego, nie dotyczy jednak udostępnienia potencjału na podstawie art. 26 ust. 2b. Posiadanie ubezpieczenia, nawet wynikające z polisy, w której ubezpieczającym jest podmiot inny niż wykonawca, jest potencjałem własnym wykonawcy, gdyż to on jest ubezpieczony. Należy opowiedzieć się przeciw możliwości udostępnienia potencjału ubezpieczenia w taki sposób, że podmiot trzeci – ubezpieczony będzie wykazywał przekazanie tego ubezpieczenia komu innemu (wykonawcy). Jest to niemożliwe w świetle przepisów o umowie ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o wykazanie – jako potencjału ekonomicznego – wysokości przychodów, to orzecznictwo jest w tym zakresie niespójne. W wyroku o sygn. KIO 2320/12, KIO 2321/12 wskazano, że skoro ustawodawca wymaga, by z potencjału można było korzystać, to udostępnienie potencjału przychodów nie jest możliwe. Osobiście przychylam się jednak do poglądu wyrażonego w orzeczeniu o sygn. KIO 269/11, zgodnie z którym wykonawca ma jedynie udowodnić, że podmiot trzeci rzeczywiście udostępnił mu swoje zasoby i że będzie mógł on nimi rozporządzać, przy czym potencjał przychodu to w praktyce zapewnienie wsparcia przez podmiot silniejszy. Argumentacja wykonawcy oparta na tym wyroku powinna być przekonująca.


Włodzimierz Dzierżanowski
prezes zarządu Grupy Doradczej Sienna; w latach 2002–2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne