Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Czy istnieje możliwość realnego udostępnienia wykonawcy zasobów ekonomicznych innego podmiotu?

Data publikacji: 01-10-2015 Autor: Włodzimierz Dzierżanowski
Tagi:    podmiot trzeci

Najczęściej wymaganym rodzajem potencjału ekonomicznego jest posiadanie ubezpieczenia. W wyroku o sygn. KIO 2255/11, KIO 2260/11, KIO 2283/11 wskazano, że w przypadku grupy kapitałowej, gdzie spółka dominująca zawiera umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rachunek własny oraz powiązanych z nią podmiotów, można skorzystać z ubezpieczenia grupy.

Pogląd ten, choć trafny co do możliwości ubezpieczenia wspólnego, nie dotyczy jednak udostępnienia potencjału na podstawie art. 26 ust. 2b. Posiadanie ubezpieczenia, nawet wynikające z polisy, w której ubezpieczającym jest podmiot inny niż wykonawca, jest potencjałem własnym wykonawcy, gdyż to on jest ubezpieczony. Należy opowiedzieć się przeciw możliwości udostępnienia potencjału ubezpieczenia w taki sposób, że podmiot trzeci – ubezpieczony będzie wykazywał przekazanie tego ubezpieczenia komu innemu (wykonawcy). Jest to niemożliwe w świetle przepisów o umowie ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o wykazanie – jako potencjału ekonomicznego – wysokości przychodów, to orzecznictwo jest w tym zakresie niespójne. W wyroku o sygn. KIO 2320/12, KIO 2321/12 wskazano, że skoro ustawodawca wymaga, by z potencjału można było korzystać, to udostępnienie potencjału przychodów nie jest możliwe. Osobiście przychylam się jednak do poglądu wyrażonego w orzeczeniu o sygn. KIO 269/11, zgodnie z którym wykonawca ma jedynie udowodnić, że podmiot trzeci rzeczywiście udostępnił mu swoje zasoby i że będzie mógł on nimi rozporządzać, przy czym potencjał przychodu to w praktyce zapewnienie wsparcia przez podmiot silniejszy. Argumentacja wykonawcy oparta na tym wyroku powinna być przekonująca.


Włodzimierz Dzierżanowski
prezes zarządu Grupy Doradczej Sienna; w latach 2002–2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne