Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Warunki pogodowe właściwe dla danej pory roku

Data publikacji: 30-09-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

Podczas realizacji umów o roboty budowlane zamawiający często przedłużają termin ich wykonania. A trzeba pamiętać, że termin wykonania zamówienia jest jednym z istotnych elementów umowy i jego zmiana podlega reżimowi wynikającemu z art. 144 ust. 1 pzp. Zazwyczaj umowy w sposób ścisły regulują możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wskazując jako jedną z możliwych przesłanek jego przedłużenia niekorzystne warunki atmosferyczne.

Jak należy rozumieć to pojęcie? Czy intensywne opady deszczu jesienią lub śniegu zimą mogą być uznane za siłę wyższą, na którą żadna ze stron umowy o zamówienie nie miała wpływu? Wydaje się, że taka interpretacja bywa przez zamawiających nadużywana, co prowadzi do naruszenia art. 144 ust. 1 pzp i niezachowania dyscypliny finansów publicznych, a w postępowaniach dofinansowanych ze środków UE – dodatkowo do naliczenia taryfikatora w wysokości 25%. Wadliwość tego podejścia zamawiających można wyjaśnić, powołując się na orzecznictwo.
 

  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 18 lipca 2013 r. (I ACa 248/13)


„(…) nie można uważać za element zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być brany pod uwagę. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy, a tym samym nie usprawiedliwia opóźnienia wykonawcy”.
 

  • Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z 10 lutego 2014 r. (II Ca 30/14)


„Powodowie będąc profesjonalnymi wykonawcami, przystępując do konkursu o zamówienie publiczne powinni uwzględniać fakt, iż realizacja umowy przypadająca na IV kwartał roku może rodzić problemy z dotrzymaniem terminu realizacji umowy, a to z uwagi na możliwe zmiany pogody w tym okresie. Prowadząc firmę świadczącą usługi budowlane powodowie byli zatem świadomi, że załamanie pogody (…) może uniemożliwić prowadzenie prac budowlanych. (…) Zmiana pogody na pogodę uniemożliwiająca kontynuowanie prac budowlanych w okresie listopad – grudzień nie jest przypadkiem „siły wyższej”, bowiem nie jest zjawiskiem nie dającym się przewidzieć”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne