Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Skład i charakter komisji przetargowej

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Ewa Krokosińska-Surowiec

Powołanie właściwego składu komisji przetargowej ma podstawowe znaczenie dla wyniku postępowania. Nie bez znaczenia są tutaj precyzyjne przepisy wewnętrzne, które pozwalają rozwiązać wiele problemów.

Ciężar odpowiedzialności za wydatkowanie pieniędzy publicznych spoczywa na kierowniku jednostki sektora finansów publicznych. Jeżeli kwota, którą zamawiający ma zamiar wydać, przekroczy 14 tys. euro, należy zastosować odpowiednią procedurę i przeprowadzić postępowanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp).

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia musi być przygotowane i prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego. Nie odnoszę się w tych rozważaniach do sytuacji, kiedy przeprowadzenie postępowania na podstawie odrębnych przepisów jest zastrzeżone dla organu innego niż kierownik zamawiającego, gdyż przepisy dotyczące kierownika zamawiającego stosuje się odpowiednio do tego organu (art. 18 ust. 3 Pzp).

Pisemne przekazanie obowiązków

Kierownik zamawiającego może jednak przekazać swoje kompetencje związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania innym osobom, które ponoszą odpowiedzialność za prowadzone czynności w zakresie, w jakim czynności te zostały im powierzone. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne