Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Projekt budowy połączenia drogowego

Data publikacji: 29-09-2015 Autor: Anita Romanowska

Od właściwego zaplanowania i opracowania dokumentacji projektowej zależy sukces całej inwestycji budowlanej. Dobrze opracowana dokumentacja projektowa jest gwarancją zrealizowania inwestycji w pełni profesjonalnie.

Proces inwestycyjny składa się z kilku faz, o określonej kolejności elementów i czynności, które trzeba wykonać i których nie można pominąć. Każda inwestycja zaczyna się od pomysłu, na podstawie którego następuje planowanie i opracowanie koncepcji. Kolejną fazą jest przygotowanie dokumentacji projektowej – na tym etapie niezbędne jest uzyskanie koniecznych uzgodnień i decyzji administracyjnych (różnych w zależności od rodzaju inwestycji). W przypadku inwestycji w zakresie dróg publicznych konieczne jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli przedsięwzięcie będzie – przynajmniej potencjalnie – oddziaływać na środowisko. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest dość czasochłonne, jednak stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych. Kolejną fazą jest realizacja procesu inwestycyjnego. Na końcu następuje przekazanie przedmiotu zamówienia do eksploatacji.

Planowanie i opracowanie dokumentacji projektowej, a więc fazy początkowe wspomnianego procesu, są niezwykle ważne, ponieważ od nich zależy sukces całej inwestycji budowlanej. Dobrze opracowana dokumentacja projektowa jest gwarancją zrealizowania inwestycji w pełni profesjonalnie.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej, zamawiający przy opisywaniu przedmiotu zamówienia, powinien mieć na uwadze art. 29 ust. 1 i 2 pzp oraz odnieść się do kwestii sprawowania nadzoru autorskiego. Pełnienie nadzoru autorskiego jest nierozerwalnie związane z opracowaniem danego projektu. Jeżeli sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie ujęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, to projektant, składając swoją ofertę, wliczy w cenę zarówno opracowanie dokumentacji projektowej, jak i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Prawo opcji

Trzeba pamiętać, że projektant, który zobowiązał się do sprawowania nadzoru autorskiego, nie będzie go realizował nieodpłatnie. Zatem jeśli z jakichś względów nie dojdzie do realizacji zaprojektowanej inwestycji przy wynagrodzeniu ryczałtowym, zamawiający zapłaci zarówno za opracowanie dokumentacji, jak i za sprawowanie nadzoru autorskiego (którego w rezultacie nie było). Dobrym pomysłem jest więc zastosowanie prawa opcji. Instytucja ta pozwala zamawiającemu na korzystanie tylko z zamówienia podstawowego, dając możliwość skorzystania ze świadczenia opcjonalnego, jeżeli będzie taka potrzeba. Wobec tego, jeżeli zamawiający z różnych względów na etapie opracowania dokumentacji projektowej nie posiada wiedzy, czy dojdzie do realizacji danego projektu, to może przewidzieć sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne