Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Projekt budowy połączenia drogowego

Data publikacji: 29-09-2015 Autor: Anita Romanowska

Od właściwego zaplanowania i opracowania dokumentacji projektowej zależy sukces całej inwestycji budowlanej. Dobrze opracowana dokumentacja projektowa jest gwarancją zrealizowania inwestycji w pełni profesjonalnie.

Proces inwestycyjny składa się z kilku faz, o określonej kolejności elementów i czynności, które trzeba wykonać i których nie można pominąć. Każda inwestycja zaczyna się od pomysłu, na podstawie którego następuje planowanie i opracowanie koncepcji. Kolejną fazą jest przygotowanie dokumentacji projektowej – na tym etapie niezbędne jest uzyskanie koniecznych uzgodnień i decyzji administracyjnych (różnych w zależności od rodzaju inwestycji). W przypadku inwestycji w zakresie dróg publicznych konieczne jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli przedsięwzięcie będzie – przynajmniej potencjalnie – oddziaływać na środowisko. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest dość czasochłonne, jednak stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych. Kolejną fazą jest realizacja procesu inwestycyjnego. Na końcu następuje przekazanie przedmiotu zamówienia do eksploatacji.

Planowanie i opracowanie dokumentacji projektowej, a więc fazy początkowe wspomnianego procesu, są niezwykle ważne, ponieważ od nich zależy sukces całej inwestycji budowlanej. Dobrze opracowana dokumentacja projektowa jest gwarancją zrealizowania inwestycji w pełni profesjonalnie.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej, zamawiający przy opisywaniu przedmiotu zamówienia, powinien mieć na uwadze art. 29 ust. 1 i 2 pzp oraz odnieść się do kwestii sprawowania nadzoru autorskiego. Pełnienie nadzoru autorskiego jest nierozerwalnie związane z opracowaniem danego projektu. Jeżeli sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie ujęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, to projektant, składając swoją ofertę, wliczy w cenę zarówno opracowanie dokumentacji projektowej, jak i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Prawo opcji

Trzeba pamiętać, że projektant, który zobowiązał się do sprawowania nadzoru autorskiego, nie będzie go realizował nieodpłatnie. Zatem jeśli z jakichś względów nie dojdzie do realizacji zaprojektowanej inwestycji przy wynagrodzeniu ryczałtowym, zamawiający zapłaci zarówno za opracowanie dokumentacji, jak i za sprawowanie nadzoru autorskiego (którego w rezultacie nie było). Dobrym pomysłem jest więc zastosowanie prawa opcji. Instytucja ta pozwala zamawiającemu na korzystanie tylko z zamówienia podstawowego, dając możliwość skorzystania ze świadczenia opcjonalnego, jeżeli będzie taka potrzeba. Wobec tego, jeżeli zamawiający z różnych względów na etapie opracowania dokumentacji projektowej nie posiada wiedzy, czy dojdzie do realizacji danego projektu, to może przewidzieć sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne