Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Konkursy a pzp

Data publikacji: 29-09-2015 Autor: Małgorzata Pilinkiewicz, Mikołaj Machulik

Omawiamy proponowane zmiany nowelizacyjne w zakresie zapisów pzp dotyczących procedur konkursowych oraz związane z nimi postulaty Izby Architektów RP.

Konkursy na twórcze prace projektowe z dziedziny urbanistyki i architektury to ważna część rynku pozyskiwania zleceń i pracy przez architektów, której od lat towarzyszą rywalizacja i konkurencja. To codzienność pracy wielu architektów i biur projektowych. W środowisku architektów od lat toczą się dyskusje dotyczące zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności pozycji i umocowania konkursów w stosunku do pozostałych form udzielania zamówień publicznych.

Od wielu lat środowisko architektów stara się zwrócić uwagę na potrzebę zintensyfikowania liczby procedur konkursowych w stosunku do przetargów nieograniczonych na wykonanie dokumentacji projektowej. Tylko bowiem konkurs pozwala zamawiającemu na wybór najlepszego rozwiązania projektowego, ocenionego przez kompetentne grono ekspertów w dziedzinie projektowania architektonicznego. W związku z kolejną nowelizacją pzp, uwzględniającą konieczność dostosowania jej zapisów do dyrektywy unijnej, Izba Architektów miała możliwość przedstawienia najważniejszych postulatów związanych bezpośrednio z procedurą konkursu.

Za najważniejsze uznano wprowadzenie obligatoryjności poprzedzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego konkursem, w przypadku gdy jego przedmiotem są twórcze prace projektowe. Wymaga tego interes wszystkich uczestników postępowania, zarówno inwestora (zamawiającego), jak i wykonawcy, a przede wszystkim – interes publiczny. Koncepcja architektoniczna jest początkiem całego procesu inwestycyjnego. Co do zasady, wybór merytorycznie najlepszej koncepcji i jej kontynuacja w dalszych pracach projektowych doprowadzi do zaspokojenia oczekiwań zamawiającego oraz właściwego kształtowania jakości przestrzeni publicznej.

Tymczasem często celem konkursu jest w dużej mierze „sprzedaż” pomysłów i rozwiązań w celu ich swobodnego – choć nie zawsze racjonalnego – wykorzystania za najniższą cenę.

Na szczególną uwagę zasługuje treść uzasadnienia projektu ustawy1, w którym stwierdzono, że „regulacje dotyczące konkursu w dużej mierze stanowią powtórzenie dotychczas obowiązujących przepisów ustawy pzp”, podczas gdy regulacje te zmieniają istotę samego konkursu wskutek bezrefleksyjnego i literalnego przepisania zapisów nowej dyrektywy klasycznej (dyrektywy 2014/24/UE).

Podkreślić należy, że konkurs jest przyrzeczeniem publicznym (jednostronnym zobowiązaniem): osoba przyrzekająca (zamawiający) zobowiązuje się do świadczenia (nagrody) w zamian za wykonanie określonej czynności. Proponowana obecnie treść przepisu, nieprzewidująca odniesienia do kwestii przyrzeczenia publicznego, prowadzi do stanu prawnego, w którym uczestnicy konkursu nie mają żadnej gwarancji otrzymania nagrody w toczącym się konkursie, mimo że ich prace spełnią wymagania ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne