Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Wymaganie polisy

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Agnieszka Olszewska
Tagi:    wadium   konsorcjum   polisa   podmiot trzeci

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o potencjalnych możliwościach finansowych wykonawcy i nie oznacza, że zamawiający – w razie wystąpienia szkody – będzie mógł z całej tej kwoty skorzystać.

Procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego przewidują badanie jego sytuacji finansowej poprzez spełnienie warunków udziału m.in. w zakresie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W nomenklaturze ubezpieczeniowej funkcjonują dwa pojęcia odpowiedzialności cywilnej: OC deliktowe i OC kontraktowe.

Zróżnicowany zakres

Zakres ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego skonstruowany jest bardzo różnie. Raz ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność z tytułu posiadania oraz użytkowania nieruchomości i mienia ruchomego, innym razem przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa deliktowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego zarówno za szkody osobowe, jak i rzeczowe wynikające z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia bez żadnego uszczegółowienia. W zakres może też wchodzić ryzyko nieprawidłowego wykonania zlecenia. Ponadto – praktycznie w przypadku każdego ubezpieczenia – istnieje możliwość objęcia ochroną szeregu klauzul dodatkowych, np. rozszerzenie zakresu terytorialnego, szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu, szkody poniesione przez pracowników ubezpieczającego, będące następstwem wypadku przy pracy. Najlepszym źródłem informacji w tej kwestii są ogólne warunki ubezpieczenia.

Konkretny rodzaj

Biorąc pod uwagę fakt, iż główną zasadą każdego postępowania o udzielenie zamówienia jest równe traktowanie wykonawców oraz uzyskanie porównywalnych ofert, a każde ze wspomnianych ubezpieczeń obejmuje swoją ochroną zupełnie inny rodzaj ryzyka, należy zadać sobie pytanie: Czy zamawiający, opisując sposób spełnienia przez wykonawcę warunku w zakresie posiadania polisy ubezpieczeniowej, powinien określić, jakiego rodzaju ubezpieczenia OC wymaga (deliktowego czy kontraktowego)? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w orzeczeniach KIO.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne