Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Wszystko musi być na piśmie

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Aneta Olszowska
Tagi:    olszowska
Autor: Piotr Kanarek

Zgodnie z art. 96 ust. 1 prawa zamówień publicznych w trakcie prowadzenia postępowania zamawiający sporządza pisemny protokół. Dotyczy to wszystkich postępowań, niezależnie od trybu, wartości czy przedmiotu zamówienia.

Zawartość oraz wzory protokołów postępowania oraz załączników określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (DzU nr 188, poz. 1154). Rozróżnia ono dwie części protokołu postępowania:

 

1) część ogólną dla wszystkich postępowań bez względu na tryb, ale w rozróżnieniu ze względu na wartość zamówienia (ZP-1 – dla wartości równej lub powyżej progów unijnych, ZP-2 – dla wartości poniżej progów unijnych),

2) cześć szczegółową dostosowaną do wartości zamówienia, jak i trybu postępowania.

W art. 96 ust. 1 Pzp oraz § 2 i 3 rozporządzenia zawarty został wykaz wszystkich niezbędnych informacji, jakie w protokole powinny zostać zamieszczone. Wypełnienie odpowiednich druków pozwoli sporządzić kompletny protokół postępowania. Należy jednak pamiętać, że rozporządzenie zawiera wzory, które nie stanowią ścisłych formularzy i zamawiający – w razie potrzeby – może je dowolnie zmodyfikować. W przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych protokoły postępowania są mniej obszerne, gdyż nie muszą zawierać wszystkich informacji.

 

Gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, szczegółowa część protokołu powinna zostać sporządzona dla każdego zadania (części), z tym że informacje wspólne dla wszystkich zadań nie muszą być powielane. W związku z tym druki protokołów w części szczegółowej można dostosować w taki sposób, aby odzwierciedlały przebieg postępowania dla konkretnego zadania, a informacje powtarzalne jako część wspólna były dołączone do protokołu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne