Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Świadectwa energetyczne

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: Sławomir Stolarski
Autor: Bartłomiej Brosz

Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona jego charakterystyka energetyczna.

Ustalenia dyrektywy 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków weszły w życie 4 stycznia 2006 r. Dyrektywa ta zobowiązuje kraje członkowskie Unii Europejskiej do działań mających na celu poprawę standardu energetycznego budynków.

Zapisy dyrektyw w polskim prawie

Wdrożenie ustaleń dyrektywy spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w istniejących aktach prawnych, jak również podjęcia nowych inicjatyw legislacyjnych. Ponieważ świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy budynku, logiczne wydaje się, aby kwestie dotyczące sposobu jego wykonania, osób do tego uprawnionych, jak również obiektów budowlanych, dla których jest sporządzane, były uregulowane w ustawie Prawo budowlane (dalej: Pb) i aktach wykonawczych.

 

Ustawą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (DzU nr 191, poz. 1373) wdrożono postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego. Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem przepisu określającego wymagania, jakie powinna spełnić osoba podejmująca się sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Ten przepis obowiązuje już od 19 stycznia 2008 r.

Świadectwa na 10 lat

Zgodnie z regulacjami zawartymi w nowelizacji Pb dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona (w formie świadectwa charakterystyki energetycznej) jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/mkw./rok, niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Ważność tak sporządzonego świadectwa ustawodawca określił na 10 lat. Pewne uszczegółowienie co do sporządzanych świadectw, jak również rodzaje obiektów, które nie podlegają obowiązkowi sporządzenia świadectwa, zostało zawarte w art. 5, rozbudowanym poprzez zmianę ustawy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne