Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Spółka komandytowa

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Spółka komandytowa to przydatna w obrocie forma prowadzenia działalności. Niestety, nadal nie jest zbyt popularna wśród przedsiębiorców i w praktyce jest dość rzadko wykorzystywanym typem spółki prawa handlowego.

Jak wskazują przedstawiciele doktryny, „za atrakcyjnością spółki komandytowej przemawiają względy podatkowe. Jest ona wygodnym mechanizmem złagodzenia ciężarów podatkowych dla inwestorów strategicznych spółek kapitałowych” (A. Szumański [w:] „System Prawa Prywatnego, Prawo spółek osobowych” (red. A. Szajkowski), Warszawa 2008 r., t. 16, s. 901). W praktyce ten typ spółki wykorzystywany jest najczęściej w sytuacjach, gdy wymagane jest połączenie działań gospodarczych dwóch różnych grup osób. Pierwsza z nich skupia ludzi dysponujących najczęściej czasem, umiejętnościami lub pomysłem na realizację inwestycji, lecz pozbawionych środków na jej sfinansowanie. Do drugiej grupy zaliczyć należy inwestorów, którzy posiadają wymagany kapitał i pragną go korzystnie ulokować.

Komplementariusz i komandytariusz

Zasadniczą cechą spółki komandytowej jest występowanie w niej dwóch kategorii podmiotów o zróżnicowanym statusie prawnym: komplementariuszy i komandytariuszy.

 

Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, tj. całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami i spółką, zaś w stosunku do wierzycieli spółki subsydiarnie (art. 22 § 2 i art. 31 w zw. z art. 103 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., DzU nr 94, poz. 1037 z późn. zm. – dalej: ksh). Wspólnicy mający zatem zamiar wstąpić do spółki komandytowej jako komplementariusze powinni mieć na względzie, iż ich odpowiedzialność, jako komplemantariusza, jest odpowiedzialnością osobistą, nieograniczoną, solidarną i subsydiarną.

 

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości tzw. sumy komandytowej określonej w umowie (odpowiedzialność ograniczona). Jest on zatem wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. Ponadto komandytariusz – jako wspólnik pasywny – co do zasady nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje jej na zewnątrz. Wyjątkowo może reprezentować spółkę, ale tylko jako pełnomocnik.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne