Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Umowy wykonawcze

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: Adam Wiktorowski
Tagi:    wadium   umowa ramowa   siwz

Zamawiający, udzielając zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty jest umową ramową, napotyka na wiele trudności, których często nie może w sposób jednoznaczny rozwiązać.

Po przeprowadzeniu postępowania zamawiający podpisuje umowę ramową z wyłonionymi wykonawcami. W zależności od tego, z iloma podmiotami została zawarta umowa ramowa, zamawiający ma możliwość udzielania zamówień publicznych, objętych umową ramową, na dwa sposoby.

 

  • Udzielenie zamówienia, jeśli umowę ramową zawarto z jednym wykonawcą
  •  

W przypadku gdy zamawiający zawarł umowę ramową z jednym wykonawcą, ma on obowiązek zastosować odpowiednio art. 68 ust. 1 Pzp, odnoszący się do trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z którym razem z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.

 

Mając na uwadze powyższą regulację, należy zwrócić uwagę na fakt, iż do tego postępowania nie znajdują zastosowania następujące przepisy Pzp:

 

1) art. 36 ust. 1-3 – regulujący minimalne wymogi dotyczące treści siwz,

2) art. 37 – regulujący obowiązek przekazywania wykonawcom siwz,

3) art. 38 – regulujący kwestię wyjaśniania treści siwz, jej modyfikacji oraz możliwości zwołania przez zamawiającego zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących jej treści.

 

Treść art. 68 ust. 1 Pzp wskazuje również, iż zamawiający zobowiązany jest zastosować odpowiednio nakaz żądania od wykonawcy wskazania tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 4 Pzp), jak również wskazuje, iż ograniczenie podwykonawstwa możliwe jest tylko na zasadach określonych w art. 36 ust. 5 Pzp.

 

  • Udzielenie zamówienia, jeśli umowę ramową zawarto z kilkoma wykonawcami

 

W przypadku zawarcia umowy ramowej z kilkoma wykonawcami, zamawiający ma obowiązek odpowiednio stosować następujące przepisy:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne