Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

System jest, ale bez definicji

Data publikacji: 04-08-2009

O trudnych początkach tworzenia systemu zamówień publicznych w Polsce, pierwszych aktach prawnych, największych trudnościach i obawach oraz kolejnych nowelizacjach ustawy rozmawiamy z dr. inż. Józefem Żukiem.

W tym roku obchodzimy 15-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce. Zanim dokonamy jakichkolwiek podsumowań, chciałabym cofnąć się w czasie do 1994 r. i zapytać o początki tego systemu. Skąd pomysł stworzenia ustawy o zamówieniach publicznych?

 

Józef Żuk: Zmiany ustrojowe i systemowe polskiej gospodarki oraz przebudowa systemu ekonomicznego, zapoczątkowane pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, wymusiły potrzebę szybkiej racjonalizacji gospodarowania finansami sektora publicznego. Wymagało to szczegółowego, a zarazem przejrzystego uregulowania zasad i procedur zarówno gromadzenia, jak i wydatkowania środków publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez podmioty publiczne. Konieczność uporządkowania tej sfery działalności wynikała również z międzynarodowych zobowiązań Polski. Zgodnie z treścią Układu Europejskiego, ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, podpisanego przez Polskę w Brukseli 16 grudnia 1991 r., strona polska zobowiązała się do implementacji przepisów unijnych w sferze gospodarki finansami publicznymi. Układ ten wchodził w życie 1 lutego 1994 r. Od momentu podpisania umowy stowarzyszeniowej, a następnie po uzyskaniu w 2004 roku członkowstwa w UE Polska była zobowiązana całkowicie dostosować zasady i procedury gospodarowania finansami publicznymi do wymogów unijnych.

 

Na czym wzorowano się, tworząc ustawę o zamówieniach publicznych?

 

J.Ż.: W pracach przygotowawczych nad uchwaleniem polskiej ustawy o zamówieniach publicznych w jej pierwotnym ujęciu oraz do jej kolejnych nowelizacji wykorzystano m.in. wzór „Kodeksu Zamówień Publicznych”, opracowany przez komisję prawniczą ONZ, dyrektywy i rozporządzenia Wspólnot Europejskich, przedwojenne przepisy o zamówieniach publicznych w Polsce, w tym ustawę z dnia 15 lutego 1933 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego. Ponadto wykorzystano doświadczenia praktyczne administracji rządowej i samorządowej, a także wyniki badań naukowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne