Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Po złożeniu oferty, przed zawarciem umowy

Data publikacji: 01-09-2015 Autor: Katarzyna Jachowska

Omawiamy przepisy prawne obowiązujące zamawiającego i wykonawcę w okresie od momentu złożenia oferty do chwili podpisania umowy o zamówienie publiczne.

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Kiedy wykonawca złoży kompletną ofertę, między nim a zamawiającym powstaje stosunek cywilnoprawny polegający na przyszłym warunkowym zobowiązaniu się do zawarcia umowy zgodnej ze złożoną ofertą w przypadku wybrania oferty danego wykonawcy. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w momencie, gdy zamawiający wybierze inną ofertę lub gdy przetarg zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert albo upłynie termin zastrzeżony dla skuteczności ofert w ramach przetargu.

Wykonawca, który złożył zamawiającemu ofertę, jest nią związany tylko przez pewien określony czas wskazany w siwz i w tym czasie nie może on dokonywać w niej żadnych zmian i poprawek.

 

  • Wyrok KIO z 6 lutego 2014 r. (KIO 96/14)


„Należy w tym miejscu przywołać art. 84 ustawy P.z.p., zgodnie z którym wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ponadto zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy P.z.p. w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści”.

Postanowienia siwz muszą być w tej kwestii zgodne z art. 85 ust. 1 pzp dotyczącym maksymalnych terminów związania ofertą, uzależnionych od konkretnych progów kwotowych. Związanie ofertą oznacza, że wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia zapisów wynikających z treści złożonej oferty przez z góry określony czas.
 

  • Wyrok KIO z 19 kwietnia 2013 r. (KIO 776/13)


„Przepis ten [art. 85 pzp] chroni również wykonawców, gdyż są oni związani swoimi ofertami jedynie przez określony czas, a po jego upływie mogą zrezygnować z udziału w postępowaniu bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji. Przepis ten chroni więc wykonawców w sytuacji, gdy przedłużające się postępowanie i zmiany na rynku czynią niekorzystnym dalsze pozostawanie wykonawców w postępowaniu”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne