Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Ujawnienie kwoty

Data publikacji: 01-09-2015 Autor: Marcin Piątek

Wykonawca ma prawo wystąpić do zamawiającego o udostępnienie planu zamówień publicznych, w którym znajdują się m.in. szacunkowe wartości planowanych na dany rok zamówień publicznych.

Zanim zamawiający wyda jakiekolwiek środki publiczne, zobowiązany jest to przewidzieć w ramach planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp). Większość środków w sektorze publicznym wydatkowana jest w drodze zamówień publicznych, które – w celu uniknięcia zarzutu dzielenia zamówienia wbrew zasadzie wskazanej wprost w pzp (art. 32 ust. 2) – należy świadomie planować, przede wszystkim w perspektywie rocznej (rok budżetowy). Budżetowanie jest procesem jawnym, dzięki czemu obywatele mają możliwość kontrolowania sposobu planowania i wykorzystywania środków publicznych. Oznacza to tyle, że każdy obywatel może – bez większego problemu – sprawdzić, np. przez internet w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), jakie maksymalne środki zamawiający ma zamiar przeznaczyć na dane zadanie. Istotny problem związany z tą kwestią pojawia się jednak w przypadku samorządu terytorialnego, który nie ma obowiązku planowania budżetu zadaniowego (budżet taki powoduje konieczność szczegółowego określenia zadań, które mają być finansowane ze środków publicznych).

W takiej sytuacji wykonawca – zamiast konkretnej informacji co do kwoty brutto przeznaczonej na daną inwestycję budowlaną, dostawę czy usługę – uzyska w BIP jedynie ogólne dane na temat planowanych wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej, co z uwagi na konieczność oszacowania przez niego np. ceny do oferty składanej w postępowaniu o udzielenie konkretnego zamówienia publicznego z pewnością jest niezadowalające.

Publiczne planowanie zamówień publicznych

Każda jednostka sektora finansów publicznych powinna planować swoje zakupy w danym roku budżetowym, m.in. w celu uchronienia się przed nieprzepisowym podzieleniem zamówień publicznych. W praktyce – w ramach wewnętrznych regulacji – tworzone są plany zamówień publicznych, które pomagają koordynować realizację zamówień publicznych w jednostce. Plany przygotowuje się jeszcze przed uchwaleniem budżetu/zatwierdzeniem planu finansowego, ale już na podstawie projektów finansowych, by ostatecznie mogły one być wprowadzone w życie po uchwaleniu budżetu lub zatwierdzeniu planu finansowego. Tak przygotowane plany zamówień publicznych są dla zamawiających wykazami konkretnych działań – określają nie tylko, co zamawiający powinni zakupić, ale również kiedy zakup powinien nastąpić. Warto zauważyć, że obok budżetów/planów finansowych również plany zamówień publicznych są jawne: będąc dokumentami publicznymi, podlegają udostępnieniu jako informacja publiczna.

 

Każdy wykonawca, który jest zainteresowany uzyskaniem zamówienia publicznego, poszukuje informacji o nowych zamówieniach. Początek danego roku budżetowego w sektorze publicznym jest kluczowy. Zamawiający wiedzą już, co będą kupować, rozpoczynają więc wówczas realizację procedur o udzielenie zamówień publicznych. Dla wykonawcy źródłem informacji o wszczynanych postępowaniach są przede wszystkim:

 

  • Biuletyn Informacji Publicznej (na podstawie ogłoszeń tam publikowanych potencjalny wykonawca otrzymuje szczątkową wiedzę o pojedynczych zamówieniach);
  • Biuletyn Zamówień Publicznych (informacja również szczątkowa dla potencjalnych wykonawców dotycząca pojedynczych zamówień);
  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (podobnie jak w przypadku BIP i BZP wykonawca otrzymuje wiedzę wybiórczą, chyba że przy zamówieniach unijnych zamawiający na podstawie art. 13 pzp zdecyduje się zastosować wstępne ogłoszenie o planowanych zamówieniach na następne 12 miesięcy).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne