Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Kryteria w przetargach „śmieciowych”

Data publikacji: 31-08-2015 Autor: Agnieszka Dylong

Czy zamawiający może uznać odbiór odpadów za usługę powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, czy raczej – zamawiając takie usługi – powinien zastosować pozacenowe kryteria oceny ofert?

Celem nowelizacji Prawa zamówień publicznych ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1232), która weszła w życie 19 października 2014 r., było „przymuszenie” zamawiających do stosowania innych kryteriów oceny ofert niż tylko cena. Ustawodawca zakładał, że rozwiązanie to będzie stanowić remedium na niepowodzenia wielkich inwestycji spowodowane oferowaniem wykonania zamówień poniżej kosztów ich realizacji (sytuacji takiej sprzyjało stosowanie kryterium cenowego jako jedynego)1. Zgodnie z dodanym art. 91 ust. 2a pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Przepis ten umożliwia więc stosowanie ceny jako jedynego kryterium, gdy:

a) przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz
b) przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe.

Powyższe okoliczności nie zostały jednak zdefiniowane. W związku z tym zasadne wydaje się dokonanie analizy orzecznictwa oraz poglądów doktryny odnośnie do art. 70 pzp, w którym ustawodawca posługuje się takimi samymi zwrotami. Brzmienie tego przepisu jest następujące: „Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych (…)”.

Jak rozumieć sformułowania użyte w art. 91 ust. 2a pzp?

Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, że „aby daną dostawę czy usługę zakwalifikować jako powszechnie dostępną, musi ona służyć każdemu do zaspokajania jego bieżących potrzeb. O dostępności usługi nie świadczy to, od ilu podmiotów na rynku można ją kupić, ale to, czy usługa ta służy bieżącemu użytkowi przeciętnego odbiorcy” (uchwała KIO z 9 kwietnia 2014 r., KIO/KD 26/14). Z kolei Główna Komisja Orzekająca (dalej: GKO) uważa, że „usługi powszechnie dostępne to takie, które są przez rynek często oferowane, a więc duża jest ich podaż, a przez to nietrudne są do zdobycia” (orzeczenie GKO z 16 maja 2013 r., BDF1/4900/25/30/13/RWPD-16648).

Wobec powyższego zasadne wydaje się uznanie, że usługi odbioru odpadów komunalnych są usługami powszechnie dostępnymi, tj. usługami, z których każdy korzysta w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczaną na rzecz gminy. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne