Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jaka powinna być treść wyjaśnień składanych w razie podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę?

Data publikacji: 31-08-2015 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie

Gdy zamawiający zwraca się o wyjaśnienie wysokości ceny oferty, to ciężar wykazania rzetelności kalkulacji i tego, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. To on – mając najlepszą wiedzę na temat kalkulacji ceny swojej oferty – zobowiązany jest wskazać, co spowodowało możliwość zaoferowania danego poziomu ceny, jej obniżenia, oraz sprecyzować stopień, w jakim cena została obniżona dzięki wskazanym przez niego czynnikom.

Jednak nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień. Wskazaniu czynników powinien towarzyszyć ich opis i wyjaśnienie ich wpływu na wysokość zaoferowanej ceny. Celem jest udowodnienie, że zaproponowana cena jest realna, skalkulowana poprawnie (w sposób rynkowy, obejmujący wszystkie koszty, zakładający pewien zysk) i nie nosi znamion rażąco niskiej. Aby temu sprostać, należy złożyć wyjaśnienia spójne z treścią oferty, konkretne i jak najbardziej szczegółowe, umotywowane i przekonujące, ujawniając składniki cenotwórcze. W świetle art. 90 ust. 1 pzp nie ma kategorycznego obowiązku przedstawiania dowodów poprawności kalkulacji ceny. Inicjatywa dowodowa należy do wezwanego wykonawcy, a na podjęte przez niego działania wpływać będą przedmiot zamówienia, charakter świadczenia oraz wątpliwości zamawiającego wyrażone w wezwaniu. Wspierając swą argumentację dowodem, wykonawca z pewnością szybciej rozwieje wątpliwości zamawiającego niż składając samo oświadczenie. A sprawa jest ważna, ponieważ brak wyjaśnień albo złożenie wyjaśnień (mogą to być wyjaśnienia kilkukrotne), które nie przekonują, że cena nie ma charakteru rażąco niskiej, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 90 ust. 3 pzp.


Iwona Ziarniak
doświadczony praktyk w zakresie wspierania wykonawców w ubieganiu się o udzielenie złożonych zamówień informatycznych, certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych, doradca i wykładowca


 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne