Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Ograniczanie szkodników w lasach

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: Alicja Niewiadomska
Autor: Bartłomiej Brosz

Do czynności obowiązkowych w nadleśnictwie zalicza się kontrolę i prognozowanie zagrożenia lasu, a do czynności nieobowiązkowych ocenę zagrożenia lasu przez szkodniki, profilaktykę i metody ochrony lasu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) określa usługi zwalczania szkodników leśnych kodem: 77231200-0. Interesujące jest, jak jednostki organizacyjne Lasów Państwowych przygotowują postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi związane z ograniczaniem szkodników w lesie – w tym, jak przygotowują opis przedmiotu zamówienia. Przedstawienie powyższego problemu wymaga omówienia zarysu organizacji ochrony lasu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Kontrola stanu lasu

Ochrona lasu jest jedną z podstawowych dziedzin działalności gospodarczej w leśnictwie, określoną podstawowym dla Lasów Państwowych aktem prawnym – ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (DzU z 2005 r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.) i ma na celu m.in. zabezpieczenie lasu przed szkodami wywołanymi przez czynniki biotyczne, np. owady, grzyby pasożytnicze i zwierzynę. Zgodnie z art. 10 wymienionej ustawy, w wypadku wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów nadleśniczy wykonuje zabiegi zwalczające i ochronne na terenach podległego nadleśnictwa.

 

Cele i zasady gospodarki leśnej w ochronie lasów określają stosowne ustawy, rozporządzenia ministra środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz wewnętrzne instrukcje.

 

Zgodnie z obowiązującą instrukcją ochrony lasu do czynności obowiązkowych w nadleśnictwie zalicza się kontrolę i prognozowanie zagrożenia lasu, a do czynności nieobowiązkowych ocenę zagrożenia lasu przez szkodniki, profilaktykę i metody ochrony lasu.

 

Kontrolę zagrożenia lasu przez owady wykonuje się w dwóch aspektach:

 

  • kontrola występowania szkodników korzeni,
  • kontrola występowania szkodników liściożernych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne