Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Problemowa licytacja

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: Urszula Łopieńska

Prowadząc postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, możemy spotkać się z różnymi niespodziankami. Nie oznacza to jednak, że nie należy próbować, gdyż zamawiający, stosując ten tryb, mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Licytacja elektroniczna to tryb udzielania zamówienia, w którym wykonawcy składają oferty za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej.

 

Zapewne intencją ustawodawcy było umożliwienie zamawiającym wyboru wykonawcy sprawnie i skutecznie bez zbędnych obciążeń biurokratycznych i trudności mogących pojawiać się w trakcie prowadzenia postępowania, jednak praktyka niejednokrotnie pokazuje zupełnie co innego.

Informacje tylko w ogłoszeniu

Pierwszy problem może się pojawić już na etapie wszczęcia postępowania. Treść ogłoszenia, zgodnie z art. 75 Pzp, powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, terminu i sposobu realizacji oraz prowadzenia postępowania. Ponieważ w licytacji elektronicznej nie tworzy się siwz, nie zamieszcza się jej na stronie internetowej, tak jak w przypadku prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o zamówieniu powinno znajdować się wyłącznie określenie przedmiotu zamówienia, natomiast formularz ogłoszenia, który zamawiający zobowiązany jest wypełnić wszczynając postępowanie (druk ZP-400), umożliwia mu zamieszczenie dodatkowych informacji związanych z przedmiotem zamówienia. Można zatem wykorzystać pozycję IV.3.7 formularza ogłoszenia, gdzie zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której udostępniony zostanie opis przedmiotu zamówienia. Niejednokrotnie samo określenie przedmiotu zamówienia będzie niewystarczające, więc odniesienie się do innego dokumentu daje możliwość zamieszczenia szczegółowego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia.

Jak określić terminy

Zamieszczając ogłoszenie w BZP, zamawiający zobowiązany jest określić termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, jak i jej otwarcia oraz zamknięcia, z uwzględnieniem minimalnego 5-dniowego terminu na wcześniejsze wysłanie zaproszeń do udziału.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne