Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Gwarancje ubezpieczeniowe

Data publikacji: 28-07-2015 Autor: Paweł Sikora

Gwarancje ubezpieczeniowe lub bankowe mają zastąpić złożenie kaucji pieniężnej, która ze swojej istoty jest najpewniejsza. Zastępując „żywą gotówkę”, gwarancje muszą zapewniać ten sam poziom zabezpieczenia.

Tematyka ubezpieczeń związanych z wydatkowaniem środków publicznych jest dość obszerna. Ubezpieczenia licznie pojawiają się tu w dwóch zasadniczych obszarach:

1. Ubezpieczenia same są przedmiotem kontraktu udzielanego w procedurze zamówień publicznych. Przedmiotem umowy ubezpieczenia może być wtedy majątek posiadany w sferze dominium administracji publicznej, może nim być także transfer finansowych skutków odpowiedzialności cywilnej administracji na wszystkich jej szczeblach. Po długich dyskusjach procedurą zamówień objęto również ubezpieczenia grupowe pracowników administracji.

2. Ubezpieczenia towarzyszą umowom zawieranym wskutek przeprowadzenia zamówień publicznych, których zasadniczym przedmiotem jest coś innego (inne usługi, dostawy, roboty budowlane). Wśród nich chyba najważniejsze – choćby z racji wartości przedmiotu zamówienia – są kontrakty budowlane. Ubezpieczenia są najpopularniejszym mechanizmem finansowania zdarzeń zakłócających normalny przebieg realizacji kontraktu budowlanego, w tym również zawartego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W lipcowym numerze „Przetargów Publicznych” opisywaliśmy ubezpieczenia mienia, w tym standardy obowiązujące w ubezpieczeniach budowy i montażu (standard monachijski). Kilka miesięcy temu zwracaliśmy też uwagę na problematykę odpowiedzialności cywilnej związanej z robotami budowlanymi. Niniejszy artykuł omawia nieco mniej typowe, choć niezwykle popularne, produkty ubezpieczeniowe dedykowane budowlance, znane jako gwarancje ubezpieczeniowe.

Gwarancje ubezpieczeniowe są bliźniaczo podobne do gwarancji bankowych (uregulowanych w art. 80–84 i 86a–87 ustawy Prawo bankowe). Inna jest jedynie instytucja finansowa wystawiająca dokument gwarancji. Odróżnia je za to łatwość uzyskania gwarancji ubezpieczeniowych (nie bada się zdolności kredytowej podmiotu) w stosunku do trudniej pozyskiwalnych gwarancji bankowych. Ustawa Prawo zamówień publicznych traktuje oba rodzaje gwarancji równoważnie, wymieniając je obok siebie. Dzięki temu dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia nie ma konieczności różnicowania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, tym bardziej że ich konstrukcja i sposób funkcjonowania są dokładnie takie same.

Wadium i gwarancja wadialna

Przystępując do wyjaśnienia istoty i zastosowania gwarancji wadialnych, należy stwierdzić, że obszerna i miejscami skomplikowana procedura przetargowa może przeciągać się w czasie. Wybór oferty najkorzystniejszej (jak się tego domaga ustawodawca) w praktyce nie należy do prostych. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne